Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Süperoksidize Su İçeren El Antiseptiğinin Etkinliğinin Araştırılması

12th international sterilization disinfection congress, Antalya, Turkey, 09 December 2021

Verbascum inulifolium Bitki Ekstresinin Sıçanlarda Deri Yaraları Üzerine Etkisi

Hayvan Biyolojisi (Poster sunumu). 22. Ulusal Biyoloji Kongresi Özet Kitabı, Eskişehir, Turkey, 23 - 27 June 2014, pp.970