Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Supplementing Vitamins C and E to standard triple therapy for the eradication of Helicobacter pylori

JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY AND THERAPEUTICS, cilt.37, sa.3, ss.282-285, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Efficacy of vitamins supplementation to therapy on Helicobacter pylori eradication in patients with low antioxidant capacity

CLINICS AND RESEARCH IN HEPATOLOGY AND GASTROENTEROLOGY, cilt.35, sa.11, ss.745-749, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Conventional Video-gastroscopes for the Recognition of Early Gastric Cancers

HEPATO-GASTROENTEROLOGY, cilt.58, sa.107, ss.1081-1085, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gastroscopic Evaluation after Roux-en-Y Gastric Bypass

Scholars Journal of Applied Medical Sciences, cilt.7, sa.9, ss.3007-3010, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endoscopic Removal of 15 Gastrointestinal Foreign Bodies

APSP JOURNAL OF CASE REPORTS, cilt.6, ss.28, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Comparison of body mass index and lipid levels between obese and normal weighted hypothyroid patients

MEDICAL BULLETIN OF SISLI ETFAL HOSPITAL, cilt.49, ss.131-4, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The role of liver biopsy in the differential diagnosis of autoimmune hepatitis and drug induced liver injury

The Turkish Journal of Academic Gastroenterology, cilt.14, ss.5-9, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Neutrophil to lymphocyte ratio in diabetes mellitus patients with and without diabetic foot ulcer

European Journal of Medical Sciences, cilt.1, ss.8-13, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Annually Incidence of Esophagus Cancer in the Hakkari City of Eastern Anatolia

Journal of Gastroenterology and Hepatology Research, cilt.21, ss.696-698, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Glutaraldehyde induced colitis three case reports

Indian Journal of Gastroenterology, cilt.28, ss.221-223, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Demir eksikliği anemisi ile araştırılan hastada dev gastrik polip

35.Ulusal Gastroenteroloji Haftası , Antalya, Türkiye, 21 - 25 Kasım 2018, ss.1-2

Kanamalı gastrik vasküler ektazili olguda endoskopik müdahale

12. Ulusal Hepato Gastroenteroloji kongresi, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2015

Behçet Hastalığının İntestinal Tutulumuna Bağlı Gelişen Enterokolik Fistül

6. Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı, Türkiye, 19 - 22 Mart 2015

Tip 4 Kist Hidatiği Taklit Eden Gossibipoma Olgu Sunumu

35.Ulusal Radyoloji Kongresi, Türkiye, 11 - 16 Kasım 2014

Hemodiyalize giren kronik böbrek yetmezliği hastalarında göz yaşı fonksiyonları

Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2014