Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Preventive effect of atmospheric cold plasma on alveolar bone loss in experimental periodontitis in rats

28th Annual Scientifi c Meeting of the European Association for Osseointegration, Lisbon, Portugal, 26 - 28 September 2019, pp.212-213

HİSTOPATHOLOGICAL EVALUATION OF DİFFERENT CAPPING AGENTS IN INDIRECT PULP THERAPY

25. Uluslararası İzmir Diş Hekimliği Odası Bilimsel Kongresi , İzmir, Turkey, 9 - 11 November 2018, pp.202-203

Yüksek Yağlı Diyetle Obezite Oluşturulmuş Sıçanlarda Nörofilament ve GFAP Ekspresyonunun İmmunohistokimyasal Analizi

Hücre ölümü araştırma derneği uluslararsı katılımlı nörodejenerasyon nörorejenerasyon çalıştayı, 4 - 05 May 2018 Sustainable Development

Yüksek Yağlı Diyetle Obezite Oluşturulmuş Sıçanlarda Nörofilament Ve GFAP Ekspresyonunun İmmunohistokimyasal Analizi.

Hücre Ölümü Araştırma Derneği Uluslararsı Katılımlı Nörodejenerasyon Nörorejenerasyon Çalıştayı , İstanbul, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.10 Sustainable Development

EFFECTS OF ADIPOSE DERIVED STEM CELL ON HEALING IN EXPERIMENTALLY UNDESCENDED TESTES MODEL RATS

3. INTERNATIONAL STEM CELL SYMPOSIUM: NEW APPROACHES TO STEM CELL APPLICATION IN PATIENT-BASED THERAPY, 4 - 05 May 2017

Books & Book Chapters

hipertansiyon ve hücresel tedavi

in: hipertansiyona multidisipliner yaklaşım, filiz özyiğit, Editor, akademisyen kitabevi, pp.299-307, 2020

diyabet ve rejeneratif tıp uygulamaları

in: diyabete multidisipliner yaklaşım, filiz özyiğit, Editor, akademisyen kitabevi, pp.183-189, 2020 Sustainable Development