Academic and Administrative Experience

Courses

 • Undergraduate Kronik Böbrek Yetmezliği

 • Undergraduate Paraneoplastik Sendromlar

 • Undergraduate Lenfadenopatiye Yaklaşım

 • Undergraduate Elektrolit Bozukluklarına Yaklaşım

 • Undergraduate Lenfoproliferatif Hastalıklar

 • Undergraduate Plazma Hücre Diskrazilerine Yaklaşım

 • Undergraduate Pansitopenili Hastaya Yaklaşım

 • Undergraduate Miyelodisplastik Sendrom (MDS)

 • Undergraduate Diyaliz Yöntemleri

 • Undergraduate Lökositoza Yaklaşım

 • Undergraduate Lenfomalar

 • Undergraduate Onkolojik Aciller

 • Undergraduate Hemorajik Diyatezler

 • Undergraduate Trombositopeni

 • Undergraduate Kronik Lenfositik Lösemi (KLL)

 • Undergraduate Hematolojide Anamnez ve Fizik Muayene

 • Undergraduate Edinsel Hemostaz Bozuklukları

 • Undergraduate Miyeloproliferatif Hastalıklar

 • Undergraduate Megaloblastik Anemiler

 • Undergraduate Hematopoez ve Periferik Yaymanın Değerlendirilmesi

 • Undergraduate Demir Eksikliği Anemisi

 • Undergraduate Akut lösemiler

 • Undergraduate Hemolitik Anemiler

 • Undergraduate Asit Baz Denge Bozukluklarına Yaklaşım

 • Undergraduate Karaciğer Fonksiyon Testlerine Yaklaşım

 • Doctorate Üriner Sistem Enfeksiyonları

 • Doctorate Kan Transfüzyon Endikasyonları

 • Undergraduate Tübülointertisiyel Hastalıklar

 • Undergraduate Renal Tübüler Hastalıklar

 • Undergraduate Akut Viral Hepatitler

 • Doctorate Portal Hipertansiyon

 • Undergraduate Kardiyovasküler Sistem muayenesi