Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A rare cause of acute pancreatitis: Hantavirus infection

ACTA GASTRO-ENTEROLOGICA BELGICA, vol.80, no.1, pp.59-61, 2017 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Heart rate variability in normal-weight patients with polycystic ovary syndrome

ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, vol.17, pp.404-409, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier identifier identifier

Autonomic modulation in hypertension without hypertrophy

Acta Cardiologica, vol.70, pp.721-727, 2015 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Amyloid goiter with hyperthyroidism

Endocrine Pathology, vol.15, pp.89-90, 2004 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

Musculoskeletal system disorders and kinesiophobia in type 2 diabetes: A case\u2013control study

The Australian Journal of Rehabilitation Counselling, vol.27, no.1, pp.41-49, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development identifier

Evaluation of the Relationship Between Obesity and Hematological Parameters Associated with Atherosclerosis

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, vol.14, no.3, pp.377-383, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

CİDDİ HİPERKALSEMİ İLE PREZENTE OLAN PARATİROİD ADENOMU VEPARATİROİD KARSİNOMA OLGUSU

Afyon Kocatepe Tıp Dergisi, vol.21, pp.285-288, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The role of education levels on patients’ treatment in type 2 diabetes

Medicine Science International Medical Journal, vol.9, no.1, pp.140-144, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Comparison of the effects of high-dose atorvastatin and high-dose rosuvastatin on oxidative stress in patients with acute myocardial infarction: A pilot study

TURK KARDIYOLOJI DERNEGI ARSIVI-ARCHIVES OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY, vol.45, no.3, pp.235-243, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Atipik Nörolojik Bulgular ile Seyreden Nadir Bir Hastalık: Fahr Hastalığı Olgu Sunumu

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.31, pp.51-55, 2017 (Other Refereed National Journals)

Atipik nörolojik bulgular ile seyreden nadir bir hastalık: Fahr Hastalığı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.31, no.1, pp.51-55, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of the Relationship Between Body Mass Index and Vitamin D in Women Admitted to the Obesity School

Scholars Academic Journal of Biosciences, vol.3, pp.821-827, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COVİD-19 ENFEKSİYONU SONRASI GELİŞEN MİS-A VAKASI

23. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 06 October 2021, pp.131 Sustainable Development

TİP 1 DİYABETES MELLİTUSLU HASTALARDA OSTEOPOROZ SIKLIĞI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

23. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 06 October 2021, pp.42 Sustainable Development

PANDEMİ DÖNEMİ YAŞAMA YENİDEN MERHABA DİYEN DİYABETİK KETOASİDOZ:OLGU SUNUMU

23. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 06 October 2021, pp.149 Sustainable Development

Diyabetik bireylerin sosyodemografik özelliklerine göre hemoglobin A1c düzeylerinin karşılaştırılması

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3. İç Hastalıkları Kongresi, Online, Turkey, 09 December 2020, pp.6-9 Sustainable Development

HİPERTANSİYON HASTALARINDA TEDAVİ BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

22.ULUSAL iÇ HASTALIKLARI, Kütahya, Turkey, 06 October 2020, pp.34

Boğaz Ağrısının Nadir Nedeni:Subakut Tiroidit Vakası

21.İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 9 - 13 October 2019

ÇALBA ÇAYINA BAĞLI GELİŞEN AKUT TOKSİK HEPATİT: OLGU SUNUMU

20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 14 October 2018, pp.123-124 Sustainable Development

PARATİROİD ADENOMU VE VİTAMİN D İNTOKSİKASYONUNA BAĞLI HİPERKALSEMİ: OLGU SUNUMU

20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 14 October 2018, pp.134

INTRAVENÖZ DEMİR KARBOKSİMALTOZ UYGULAMASINDA KLİNİK TECRÜBEMİZ

20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 14 October 2018, pp.150-151

HASTANEDE YATARAK TEDAVI GÖREN DIYABETIK AYAK VAKALARININ RETROSPEKTIF OLARAK DEĞERLENDIRILMESI

1. Sağlık Bilimleri İç Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 30 June 2018, pp.25-26 Sustainable Development

TEK DOZ NITROFURANTOIN KULLANIMINA BAĞLI GELIŞEN AKUT KARACIĞER TOKSISITESI: OLGU SUNUMU

1. Sağlık Bilimleri İç Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 30 June 2018, pp.92-93

Hiperlipidemi Osteoporoz Hastalarında Kırık Riskini Artırır mı?

3rd INTERNATIONAL GRADUATE EDUCATION CONGRESS, Manisa, Turkey, 11 - 13 May 2018, pp.248-249

Approach to anemic patient

3rd INTERNATIONAL GRADUATE EDUCATION CONGRESS, Manisa, Turkey, 11 - 13 May 2018, pp.100-101

KALICI HEMODİYALİZ KATETERİNDEKİ TEHLİKE: OLGU SUNUMU

19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 October 2017, pp.118-119

LANSOPRAZOL KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN GECİKMİŞ TİP AŞIRI DUYARLILIK REAKSİYONU

19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 October 2017, pp.118 Sustainable Development

PULMONER TROMBOEMBOLİ KLİNİĞİ İLE PREZANTE OLAN MALİGN MELANOMA OLGUSU

19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 October 2017, pp.202

YANLIŞLIKLA ASTIM TANISI ALMIŞ BİR SARKOİDOZ OLGUSU

19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 October 2017, pp.116-117

AKUT PANKREATİT İLE PREZENTE OLAN SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZ OLGUSU

19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 October 2017, pp.265

Vitamin D status and MPV changes in differentiated thyroid cancer

19th European Congress of Endocrinology, Lizbon, Portugal, 20 - 23 May 2017, vol.49 Sustainable Development

Nadir bir birliktelik: Poliglandüler otoimmün sendrom tip 2 ve Sjögren sendromu

39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 May 2017, pp.288

NADİR BİR BİRLİKTELİK POLİGLANDÜLER OTOİMMÜN SENDROM TİP 2 VE SJÖGREN SENDROMU

39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 May 2017, pp.288

MODY 3 Otoimmün Hastalıklarla Birlikte Olabilir mi?

53. Ulusal Diyabet Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 19 - 23 April 2017

Report of a Family with Wolff-Parkinson-White Syndrome and Craniofrontonasal Syndrome: Is it a new finding?

13th International Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS) Congress, İzmir, Turkey, 23 - 26 March 2017, vol.119, pp.20-21 identifier

Investigation of Kinesiophobia in Individuals with Type 2 Diabetes

19th International Conference on Physiotherapy, Londrina, United Kingdom, 19 January - 20 February 2017, vol.4 Sustainable Development

MUSCULOSKELETAL PROBLEMS IN INDIVIDUALS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS

4th World Congress on Controversies, Debates Consensus in Bone, Muscle Joint Diseases, Barselona, Spain, 20 - 22 October 2016, pp.72 Sustainable Development

ÇINAR YAPRAĞI SUYU İÇİMİ SONRASI GELİŞEN AKUT TOKSİK HEPATİT TABLOSU: OLGU SUNUMU

18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 October 2016, pp.166-167 Sustainable Development

MANTAR ZEHİRLENMESİNE BAĞLI GELİŞEN ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ: OLGU SUNUMU

18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 October 2016, pp.164

CİDDİ HİPERKALSEMİ İLE PREZENTE OLAN PARATİROİD KARSİNOMU OLGUSU

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 May 2016, pp.280-281

Metformin İntoksikasyonu: Bir Sisid Girişimi

52. Ulusal Diyabet Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2016, pp.308

DYBÜ’nde ABY sıklığı, etyolojik faktörler, mortalite ve morbidite oranları

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 October 2015, pp.277-278

NADİR BİR OLGU: PANKREATİK ARTRİTİK SENDROM

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 October 2015, pp.206-207

Mantar zehirlenmesine bağlı gelişen intrahepatik kolestaz olgusu

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 October 2015, pp.201

Rivaroxaban kullanımı sonucu gelişen akut gastrointestinal sistem kanaması: Olgu sunum

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 October 2015, pp.201

Çomak parmak ile prezente olan akciğer adenokarsinomu olgusu

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 October 2015, pp.191-192

Diyabet ve pankreas kanseri birlikteliği: Olgu sunumu

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 October 2015, pp.198-199 Sustainable Development

Kol Ağrısıyla Baş Vuran Hastada Takayasu Arteriti

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 October 2015, pp.214

Gelincik çiçeği(Papaver rhoeas) tüketimine bağlı gelişen rabdomiyoliz: Olgu sunumu

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 October 2015, pp.198

SEREBRO VASKÜLER OLAY SONRASI GELİŞEN UYGUNSUZ ADH SENDROMU VAKASI

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 October 2015, pp.227-228

Aneminin nadir bir sebebi: Osler-Weber-Rendu hastalığı

16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 October 2014, pp.201

Geç tanı alan nadir bir hastalık – Herediter anjioödem olgusu

16. Ulusaş İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 October 2014, pp.39

Yanımdaki kim?

8. Aile Hekimliği Güz Okulu, Antalya, Turkey, 24 - 28 September 2014, pp.391

NADİR RASTLANAN BİR OLGU CASTLEMAN HASTALIĞI

8. Aile Hekimliği Güz Okulu, Antalya, Turkey, 24 - 28 September 2014, pp.370

Yaygın Gut Tofüsü Olgu Sunumu

21. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 - 17 November 2013, pp.237

Dev Lenf Nodu Hiperplazisi: Castleman Hastalığı

15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 October 2013, pp.337-338

Akut koroner sendromlu hastalarda D vitamini yetersizliği: Bir pilot çalışma

15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 October 2013, pp.139

Erüptif ksantomlarıyla tanı alan Tip 2 diyabet, hiperlipidemi ve şilomikronemili bir olgu

XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 126, Belek Antalya, 2010., Turkey, 19 - 23 October 2010 Sustainable Development

DOPAMİNE BAĞLI DOKU NEKROZU

9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 September 2007, pp.239

NADİR GÖRÜLEN BİR LENFADENOPATİ SEBEBİ: KİKUCHİ-FUJİMOTO HASTALIĞI

8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 September 2006

Books & Book Chapters

Obezite ve Hipertansiyon

in: Obeziteye Multidisipliner Bakış, ÖZYİĞİT Filiz, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.281-291, 2021

Klinisyen Gözüyle Diyabetes Mellitusa Bakış

in: Diyabete Multidisipliner Yaklaşım, Filiz Özyiğit, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.49-63, 2020 Sustainable Development

Klinisyen Gözüyle Diyabetes Mellitusun Komplikasyonlarına Bakış

in: Diyabete Multidisipliner Yaklaşım, Filiz Özyiğit, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.65-83, 2020 Sustainable Development

Yaşlı Popülasyonda Hipertansiyona Yaklaşım

in: Hipertansiyona Multidisipliner Yaklaşım, ÖZYİĞİT Filiz, Editor, Akademisyen Kitapevi, Ankara, pp.217-226, 2020