Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation dergisinin 2013-2018 yılları arasında bibliyometrik incelemesi: kantitatif analiz

Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, vol.6, no.2, pp.119-124, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Total diz artroplastisinin yürüyüşün zaman-mesafeparametreleri ile fonksiyonelliğe etkisi: pilot çalışma

Journal of exercise therapy and rehabilitation, vol.4, pp.118-124, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sporcularda Hamstrınglerin Kuvvetlendirilmesinde Hedefe Yönelik Egzersiz Seçimi

I.Uluslarası Sağlık Bilimleri Ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 2 - 06 May 2018, pp.321-322

Bel Ağrılı Olgularda Sinir Mobilizasyonu Uygulamalarının Yeri Ve Önemi

I.Uluslarası Sağlık Bilimleri Ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 2 - 06 May 2018, pp.198

SAĞLIKLI KADINLARDA DENGE VE DİZ EKLEMİ POZİSYON HİSSİNE MENSTRÜASYONUN ETKİSİ

IX. ULUSLARARASI SPOR FİZYOTERAPİSTLERİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017, vol.4, pp.40

SAĞLIKLI KADIN VE ERKEKLERDE DENGE VE DİZ EKLEMİ POZİSYON HİSSİ KARŞILAŞTIRILMASI

IX. ULUSLARARASI SPOR FİZYOTERAPİSTLERİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017, vol.4, pp.39

The Effect of Nintendo-WiiFit Games on Balance in Sedentary Undergraduate Students

The 4th International Balkan Conference in Sport Sciences, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017

The Effects of Functionality Level on Gait in Subjects with Low Back Pain

ICATSHS 2017 : 19th International Conference on Advanced Treatment Strategies and Health Sciences, Londrina, United Kingdom, 19 - 20 January 2017, vol.19, pp.1162

Sağlıklı Bireylerde Nörodinamik Egzersiz Eğitiminin Düz Bacak Kaldırma Testi Derecesine Etkisi

14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2016, pp.661

Total diz artroplastili hastalarda yürüyüşün zaman mesafe parametrelerinin incelenmesi

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi3. Fizyoterapi - Ortopedi ve Travmatoloji Ortak Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 - 30 October 2016, vol.50, pp.241

Total diz protezi cerrahisinin statik denge ve basınç parametrelerine etkisi

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi3. Fizyoterapi - Ortopedi ve Travmatoloji Ortak Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 - 30 October 2016, vol.50, pp.241

DOES NEURODYNAMIC EXERCİSE EFFECT STRAIGHT LEG RAISE TEST DEGREE

14. ULUSAL SİNİRBİLİM KONGRESİ, Ankara, Turkey, 26 - 29 May 2016, vol.10, pp.55-56

GEREKSİNİMİ OLAN ÇOCUKLARIN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNEKATILIMINDA AİLENİN ROLÜ

3. PEDİATRİK REHABİLİTASYON KONGRESİ, Ankara, Turkey, 9 - 11 October 2015, vol.26, pp.13

Özel gereksinimi olan çocuklarda aktivite katılımları ile yaşam kalitesi ilişkisi

5. ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ ., Bolu, Turkey, 20 - 24 May 2015, vol.26, pp.58

Skafoid eksizyonu ve dört köşeli füzyon uygulaması sonrasıgeç dönem fizyoterapi yaklaşımları Vaka sunumu

2. Fizyoterapi - Ortopedi Ortak Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 16 November 2014, vol.48, pp.329-330

SAĞLIKLI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SOĞUK DALDIRMA BANYOSUNUN DENGEYE ETKİSİ

15. FİZYOTERAPİDE GELİŞMELER KONGRESİ, Ankara, Turkey, 8 - 12 April 2014, vol.25, pp.563-564