Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation dergisinin 2013-2018 yılları arasında bibliyometrik incelemesi: kantitatif analiz

Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, cilt.6, sa.2, ss.119-124, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Total diz artroplastisinin yürüyüşün zaman-mesafeparametreleri ile fonksiyonelliğe etkisi: pilot çalışma

Journal of exercise therapy and rehabilitation, cilt.4, ss.118-124, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sporcularda Hamstrınglerin Kuvvetlendirilmesinde Hedefe Yönelik Egzersiz Seçimi

I.Uluslarası Sağlık Bilimleri Ve Yaşam Kongresi, Burdur, Türkiye, 2 - 06 Mayıs 2018, ss.321-322

Bel Ağrılı Olgularda Sinir Mobilizasyonu Uygulamalarının Yeri Ve Önemi

I.Uluslarası Sağlık Bilimleri Ve Yaşam Kongresi, Burdur, Türkiye, 2 - 06 Mayıs 2018, ss.198

SAĞLIKLI KADINLARDA DENGE VE DİZ EKLEMİ POZİSYON HİSSİNE MENSTRÜASYONUN ETKİSİ

IX. ULUSLARARASI SPOR FİZYOTERAPİSTLERİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, cilt.4, ss.40

SAĞLIKLI KADIN VE ERKEKLERDE DENGE VE DİZ EKLEMİ POZİSYON HİSSİ KARŞILAŞTIRILMASI

IX. ULUSLARARASI SPOR FİZYOTERAPİSTLERİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, cilt.4, ss.39

The Effect of Nintendo-WiiFit Games on Balance in Sedentary Undergraduate Students

The 4th International Balkan Conference in Sport Sciences, Bursa, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2017

The Effects of Functionality Level on Gait in Subjects with Low Back Pain

ICATSHS 2017 : 19th International Conference on Advanced Treatment Strategies and Health Sciences, Londrina, İngiltere, 19 - 20 Ocak 2017, cilt.19, ss.1162

Sağlıklı Bireylerde Nörodinamik Egzersiz Eğitiminin Düz Bacak Kaldırma Testi Derecesine Etkisi

14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2016, ss.661

Total diz artroplastili hastalarda yürüyüşün zaman mesafe parametrelerinin incelenmesi

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi3. Fizyoterapi - Ortopedi ve Travmatoloji Ortak Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 - 30 Ekim 2016, cilt.50, ss.241

Total diz protezi cerrahisinin statik denge ve basınç parametrelerine etkisi

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi3. Fizyoterapi - Ortopedi ve Travmatoloji Ortak Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 - 30 Ekim 2016, cilt.50, ss.241

DOES NEURODYNAMIC EXERCİSE EFFECT STRAIGHT LEG RAISE TEST DEGREE

14. ULUSAL SİNİRBİLİM KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2016, cilt.10, ss.55-56

GEREKSİNİMİ OLAN ÇOCUKLARIN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNEKATILIMINDA AİLENİN ROLÜ

3. PEDİATRİK REHABİLİTASYON KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2015, cilt.26, ss.13

Özel gereksinimi olan çocuklarda aktivite katılımları ile yaşam kalitesi ilişkisi

5. ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ ., Bolu, Türkiye, 20 - 24 Mayıs 2015, cilt.26, ss.58

The Immediate Effects of Nerve Mobilisation on Gait inSubjects with Low Back Pain

ATİNER, ATİNA, Yunanistan, 13 - 16 Temmuz 2015, cilt.181, ss.20

Skafoid eksizyonu ve dört köşeli füzyon uygulaması sonrasıgeç dönem fizyoterapi yaklaşımları Vaka sunumu

2. Fizyoterapi - Ortopedi Ortak Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2014, cilt.48, ss.329-330

SAĞLIKLI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SOĞUK DALDIRMA BANYOSUNUN DENGEYE ETKİSİ

15. FİZYOTERAPİDE GELİŞMELER KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2014, cilt.25, ss.563-564