Academic and Administrative Experience

Managerial Experience

 • 2012 - Continues Head of Department

  Dumlupınar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Courses

 • Undergraduate SİGARA BIRAKMA DANIŞMANLIĞI- KLİNİK VAKA (ANEMİ)

 • Undergraduate İYİ HEKİM KİMDİR?

 • Postgraduate 6. SINIF EĞİTİM PROGRAMI 3. HAFTA

 • Undergraduate GEBELİK ÖNCESİ BAKIM

 • Undergraduate HASTA HEKİM İLETİŞİMİ

 • Undergraduate 1. BASAMAKTA SAĞLAM ÇOCUK TAKİBİ

 • Postgraduate 6. SINIF EĞİTİM PROGRAMI 4. HAFTA

 • Postgraduate 6. SINIF EĞİTİM PROGRAMI 2. HAFTA

 • Undergraduate KAPSAMLI YAŞLI BAKIMI-YAŞLILIĞA DEMOGRAFİK BAKIŞ- SIK GÖRÜLEN PROBLEMLER

 • Undergraduate TEMEL İLK YARDIM BİLGİSİ- TEMEL TRAVMA BİLGİSİ- KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON/ IHU

 • Undergraduate SOLUNUM GÜÇLÜĞÜ OLAN HASTANIN EVDE BAKIMI- KLİNİK VAKA (KOAH)

 • Undergraduate KANITA DAYALI TIP- MONİTARİZASYON

 • Undergraduate YAŞLI SAĞLIĞI- YAŞLI DA FM

 • Undergraduate HEKİM HAKLARI

 • Undergraduate SİSTEM MUAYENE BECERİLERİ PELVİK-PROSTAT MUAYENESİ / İYİ HEKİMLİK UYGULAMALARI

 • Postgraduate 6. SINIF EĞİTİM PROGRAMI 1. HAFTA

 • Undergraduate SİSTEM MUAYENE BECERİLERİ JINEKOLOJİK MUAYENE / İYİ HEKİMLİK UYGULAMALARI

 • Undergraduate 1. BASAMAKTA GEBE TAKİBİ

 • Undergraduate AİLE HEKİMLİĞİ- AİLE HEKİMLİĞİNDE GÖRÜLEN HASTALIKLAR

 • Undergraduate TEMEL BESLENME VE DİYET İLKELERİ

 • Undergraduate KBY’Lİ HASTANIN EVDE BAKIMI- BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLİĞİ

 • Undergraduate AİLENİN SAĞLIĞA ETKİLERİ- AİLE İÇİ ŞİDDET

 • Undergraduate İLETİŞİMSİZLİK VE NEDENLERİ

 • Undergraduate HEKİM SAĞLIK PERSONELİ İLETİŞİMİ

 • Undergraduate EVDE SAĞLIK-AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ- ERGEN SAĞLIĞI

 • Undergraduate N/G SONDA TAKMA /IHU

 • Undergraduate GLUKOMETRE İLE ŞEKER ÖLÇÜMÜ

 • Undergraduate ABC BECERİLERİ (HAVA YOLU VE SOLUNUM)/ İYİ HEKİMLİK UYGULAMALARI

 • Undergraduate SİSTEM MUAYENE BECERİLERİ GENEL TEKRAR

 • Undergraduate IV KAN ALMA, IV DAMAR YOLU AÇMA/ İYİ HEKİMLİK UYGULAMALARI

 • Undergraduate TEMEL İLK YARDIM BİLGİSİ /İYİ HEKİMLİK UYGULAMALARI

 • Undergraduate TEMEL KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON BİLGİSİ

 • Undergraduate KAPSAMLI YAŞLI BAKIMI-YAŞLILIĞA DEMOGRAFİK BAKIŞ-YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN PROBLEMLER

 • Undergraduate AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ- ERGEN SAĞLIĞI- EVDE SAĞLIK

 • Undergraduate SUBKUTAN VE INTRAMUSKULER ENJEKSİYON UYGULAMALARI / İYİ HEKİMLİK UYGULAMALARI

 • Undergraduate BESLENME VE DİYET

 • Undergraduate IV MAYİ VERİLMESİ VE IV KAN TRANSFÜZYONU/İYİ HEKİMLİK UYGULAMALARI

 • Undergraduate VİTAL BULGULAR TANSİYON /İYİ HEKİMLİK UYGULAMALARI

 • Undergraduate VİTAL BULGULAR ATEŞ NABIZ SOLUNUM SESLERİ /İYİ HEKİMLİK UYGULAMALARI

 • Undergraduate TEMEL FİZİK MUAYENE ALETLERİ BİLGİSİ B ,C, D GRUBU

 • Undergraduate YARALI VE HASTA TAŞIMA, POZİSYON VERME

 • Undergraduate DİABETLİ HASTANIN BİRİNCİ BASAMAKTA İZLEMİ

 • Undergraduate SİSTEM MUAYENE BECERİLERİ MEME MUAYENESİ / İYİ HEKİMLİK UYGULAMALARI

 • Undergraduate KLİNİK VAKA (DM)

 • Undergraduate 1. BASAMAK HEKİMLİĞİ- KBYLİ HASTANIN EVDE BAKIMI

 • Undergraduate ABC BECERİLERİ (BATIN)/ İYİ HEKİMLİK UYGULAMALARI