Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of hydrogen sulfide on acetaminophen-induced acute renal toxicity in rats

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, cilt.51, ss.745-754, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of dehydroepiandrosterone DHEA on follicular dynamics in a diminished ovarian reserve model

Systems Biology In Reproductive Medicine, cilt.61, ss.117-121, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Interaction of Sertraline and Nimodipine on Some Behavioural Tests in Rats

ADVANCES IN CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.23, ss.169-175, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Assessment of Knowledge and Attitudes of Personnels working in a Training and Research Hospital located in Central Anatolia on Rational Drug Use

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.10-16, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Estrogen like Activity of Quercetin in Female Rats

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, cilt.38, ss.53-58, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

Estrogen modulating effects of resveratrol in female rats

MARMARA MEDICAL JOURNAL, cilt.29, ss.95-101, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Fitoestrojenler ve Estrojen Modülatörü Etkileri

Osmangazi Tıp Dergisi, cilt.35, ss.44-54, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Karbonmonoksitin terapötik etkileri

Uluslararsı tıp ve sağlık bilimleri araştırmaları kongresi, Bandırma, Türkiye, 11 - 14 Temmuz 2019

Kronik Proton Pompası İnhibitörü Kullanımı Tehlikeli mi?

Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Bandırma, Türkiye, 11 - 14 Temmuz 2019

Is psychiatry ready for clinical application of pharmacogenetic tests?

11.Uluslararası psikofarmakoloji kongresi, 18 - 21 Nisan 2019

Bitkilerle tedavi ve iyi hekimlik

2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019

Proton pompası inhibitörlerinin akciğerler ve lökositler üzerine etkilerinin araştırılması

Türk Farmakoloji Derneği, Prof. Dr. Alaeddin Akarcasu Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Etkileşme Sempozyumu, Ordu, Türkiye, 15 - 17 Mart 2019

Resveratrol ve DHEA azalmış ovaryan rezervi artırır mı?

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 3. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi, Manisa, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2018, cilt.5, ss.241-242

Besinler, Besin Destekleri ve İlaç Etkileşimleri

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 3. Uluslararası Lisans Üstü Eğitim Kongresi, Manisa, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2018, cilt.5, ss.49

Klinik Araştırmalarda Araştırmacının Rolü

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2. Uluslararası Lisans Üstü Eğitim Kongresi, Manisa, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017

Knowledge of midwifery students in central of Turkey about HPV infection and vaccine

The 24 th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility., Amsterdam, Hollanda, 10 - 13 Kasım 2016

The effects of p-nonylphenol on the myometrial contractile activity.

17 th World Congress of Basic Clinical Pharmacology, Haboken, Amerika Birleşik Devletleri, 13 - 18 Temmuz 2014, cilt.115, ss.247

Resveratrolün dişi sıçanlarda oluşturduğu estrojen modülatörü etkileri

21. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2011

Deneysel Anksiyete ve Depresyon Modellerinde Sertralin ve Nimodipin Etkileşimi

21. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2011

Kersetinin Sıçanlarda Estrojenik Etkileri

21. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

Adli Tıp ve Adli Bilimlerde Klinik Uygulamalara Bakış

EVZUAT VE GÜNCEL BAKANLIK UYGULAMALARI İLE BİTKİLERLE TEDAVİDE HEKİMİN YASAL SORUMLULUKLARI, Naile Esra Saka, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.409-418, 2019

Aile Hekimliğinde Güncel Yaklaşımlar

Aile Hekimliğinde Vitamin ve Destek Tedavileri, Prof. Dr. Ersin Akpınar, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.923-930, 2019

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri Paramedik için Temel Konular ve Tedavi Yaklaşımları

Temel Farmakoloji, Recai Dağlı, Ayhan Karabulut, Melih Karabeyoğlu, Editör, EMA Tıp Kitapevi, İstanbul, ss.47-57, 2016

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri Paramedik için Temel Konular ve Tedavi Yaklaşımları

Temel İletişim, Recai Dağlı, Ayhan Karabulut, Melih Karabeyoğlu, Editör, EMA Tıp Kitapevi, İstanbul, ss.9-13, 2016