Asst. Prof.

YASEMİN TEKŞEN


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Farmakoloji

Biography

Dr. Öğr. Üyesi YASEMİN TEKŞEN


 

 

YAZIŞMA ADRESİ:

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Merkez Kampüs, Kütahya

 


e-mail: yasemin.teksen@ksbu.edu.tr

 


EĞİTİM

Eskişehir Cumhuriyet İlkokulu

Eskişehir Atatürk Ortaokulu

Eskişehir Atatürk Lisesi

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Doktora

 

AKADEMİK

Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Asistan (1993-1996)

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi (1996-2005)

Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Yardımcı Doçent Doktor (2005-2009)

Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçent (13B görevlendirme) (2009-2012)

Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçent (2012-2018)

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçent (2018-)


YABANCI DİL

 

İngilizce (2002 ÜDS, 67.5

              2018 YÖKDİL 85)

 

TEZLER

 

Yüksek Lisans Tezi

Arnebia densiflora (Normd) Ledeb kök ekstresinin yara iyileştirici, antiinflamatuvar, analjezik ve karaciğer üzerine etkileri, 1994

 

 

Doktora Tezi

STZ-diyabetik sıçanlarda ADE inhibitörü Silazpril ve AT1-reseptör antagonisti Valsartan’ın diyabetik nefropati üzerine etkileri ve nitrik oksidin rolü, 2000.

 

 

YURTİÇİ EĞİTİM

 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Sıçanlarda iskemi-reperfüzyon aritmileri ve elektrofizyoloji konularında metod eğitimi (1 ay)

 

 

YURTDIŞI EĞİTİM

 

Cambridge University, Department of Pharmacology, United Kingdom

Vasküler Farmakolojinin araştırma tekniklerinden biri olan Mulvany-Halpern myograf tekniği ile sıçanların küçük damarlarında (mezenterik arter) potasyum kanalları ve kannabinoid reseptörler konusunda eğitim (3 ay)

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM

 

1-    1998-2005 Eskişehir Sağlık Meslek Yüksekokulu, Hemşirelik, Ebelik ve Sağlık Memurluğu Bölümlerine Farmakoloji dersleri,

2-    1999-2005 yılından itibaren Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencilerine Farmakoloji dersleri,

3-    2005 yılından itibaren Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sağlık Meslek Yüksekokulu Hemşirelik, Ebelik, Sağlık Memurluğu ve Fizik Tedavi Bölümlerine Farmakoloji dersleri.

4-    2006-2011 yıllarında Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü öğrencilerine, Fitoretapi, Drog hazırlama Teknikleri, Tıbbi Bitkileri Değerlendirme Yöntemleri dersleri.

5-    2015 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Sınıf Farmakoloji Dersi.  

6-    2009 yılından itibaren Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi 2 ve 3 sınıf öğrencilerine Farmakoloji ve Fitoretapi (Tıp I) dersi.

 

 

GÖREVLERİ

-       Dumlupınar Dumlupınar Üniveritesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı (2007-2011)

-       Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (2007-2011)

-       Dumlupınar Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu üyeliği (2007-2009)

-       Dumlupınar Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu üyeliği (2009-2011)

-       Dumlupınar Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu üyeliği (2015-2018)

-       Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Koordinatörlüğü (2010-2011)

-       Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bölümleri Başkanlığı (2011)

-       Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığı (2009-2011)

-       Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığı (2016- )

-       Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurul üyeliği (2009-2011)

-       Afyon Kocatepe Üniversitesi Klinik Etik Kurul üyeliği (2014-2016)

-       Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu üyeliği (2018- )

-       Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu üyeliği (2018-  )

 

DİĞER

 

- Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Uygulama Ve Araştırma Hastanesinin eczanesinin kurulması, yürütülmesi (2005-2011).

 

- Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Laboratuvarı kurucusu

Laboratuvar Olanakları: Rota-Rod, Plantar Test Cihazı, Hot Plate, IR Activite Monitoring sistem

6 kanallı organ banyosu MP150, Laser Doppler cihazı, Elektrokonvulsif şok cihazı, solunum pompası, Operasyon masası, Manyetik, ısıtıcılı, karıştırıcı, Etüv, pH Metre, Hassas Terazi,

Distile Su cihazı, Otomatik Pipet Seti, Oksijen tüpü ve aksesuarları, Kaba Terazi  0.1gr, TİP IV Sıçan ve fare Kafesleri, Küçük Hayvan Cerrahi Seti, Dijital Hayvan Tartısı, Digital Termo, Baro ve Higrometre

 

- Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı İlaç Analiz laboratuvarında RİA ve Enzim İmmünoassay metodları ile ilaç kan düzeyi (digoksin, fenitoin, fenobarbital, valproik asid, karbamazepin, lidokain, trisiklik antidepresanlar, benzodiazepinler, salisilat, asetaminofen, teofilin, alkol, opiatlar, metotreksat, siklosporin) ölçümünde ve laboratuvar işletiminde deneyimli.

 

- Deney hayvanlarının özellikleri, hayvan laboratuvarı şartları konularında ve deneysel metodlarda (izole organ banyosu, myograf, iskemi-reperfüzyon) deneyimli.

 

- İlaç ve madde bağımlılığı konusunda seminer ve eğitim

 

- Tamamlayıcı Tıp ve Fitoterapi seminer ve eğitim

 

- Sağlık Bakanlığı İlaç Ve Eczacılık Genel Müdürlüğünce Kütahya İli Farmakovijilans İrtibat Noktası Sorumlusu

Education Information

1995 - 2000

1995 - 2000

Doctorate

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji (Dr), Turkey

1992 - 1995

1992 - 1995

Postgraduate

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, T. Farmakoloji Ve Toksikoloji (Yl) (Tezli), Turkey

1987 - 1992

1987 - 1992

Undergraduate

Anadolu Üniversitesi, Faculty Of Pharmacy, Eczacılık Pr., Turkey

Dissertations

2000

2000

Doctorate

STZ-Diyabetik sıçanlarda ADE inhibitörü Silazapril ve AT1-reseptör antagonisti Valsaltan’xxın diyabetik nefropati üzerine etkileri ve nitrik oksidin rolü Sustainable Development

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji (Dr)

1994

1994

Postgraduate

Arnebia densiflora (Norma.) ledeb. kök ekstresinin antiinflamatuvar, analjezik, yara iyileştirici ve karaciğer üzerine etkileri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, T. Farmakoloji Ve Toksikoloji (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2015

2015

Dumlupınar Üniversitesi Klinik Araştırmlar ve Etik Kurullara Başvuru ilkeleri Eğitimi Sertifikası

Health&Medicine

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

2009

2009

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu Sertifikası

Health&Medicine

Sağlık Bakanlığı

2007

2007

Dumlupınar Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

Health&Medicine

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

2004

2004

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıbbi-Cerrahi Deneysel Araştırma Merkezi Deneysel Hayvan Çalışmları Temel Eğitim Günleri

Health&Medicine

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Research Areas

Medicine, Health Sciences, Internal Medicine Sciences, Pharmacology and Clinical Pharmacology

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

2012 - 2018

2012 - 2018

Assistant Professor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, School Of Medıcıne

2005 - 2012

2005 - 2012

Assistant Professor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, School Of Health

2000 - 2005

2000 - 2005

Lecturer

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Faculty Of Medıcıne, Department Of Internal Medıcıne

1994 - 2000

1994 - 2000

Research Assistant

Anadolu Üniversitesi, Faculty Of Pharmacy, Department Of Professıonal Pharmaceutıcal Scıences

Managerial Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

Vice Dean

Kütahya Health Sciences University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

2016 - Continues

2016 - Continues

Head of Department

Dumlupınar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

2009 - 2012

2009 - 2012

Head of Department

Dumlupınar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

2010 - 2011

2010 - 2011

Head of Department

Dumlupınar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 2

Undergraduate

Undergraduate

TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 FİTOTERAPİ

Undergraduate

Undergraduate

TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 3

Undergraduate

Undergraduate

HEMŞİRELİK-FARMAKOLOJİ

Undergraduate

Undergraduate

EBELİK-FARMAKOLOJİ

Undergraduate

Undergraduate

TIP DÖNEM 1-FİTOTERAPİ

Undergraduate

Undergraduate

TIP DÖNEM 2-FARMAKOLOJİ

Undergraduate

Undergraduate

TIP DÖNEM 3-FARMAKOLOJİ

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2019

2019

Beneficial effects of bardoxolone methyl, an Nrf2 activator, on crush-related acute kidney injury in rats.

Kadıoğlu E. , Tekşen Y. , Koçak C., Koçak F. E.

European journal of trauma and emergency surgery : official publication of the European Trauma Society, 2019 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

2019

2019

Effects of hydrogen sulfide on acetaminophen-induced acute renal toxicity in rats

Ozatik F. Y. , Teksen Y. , Kadioglu E. , Ozatik O. , Bayat Z.

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, vol.51, no.4, pp.745-754, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2019

2019

Effect of Hydrogen Sulfide on Kidney Injury in Rat Model of Crush Syndrome

Teksen Y. , Kadioglu E. , Kocak C., Kocak H.

JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH, vol.235, pp.470-478, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2012

2012

Topical effects of nebivolol on wounds in diabetic rats

GÜLCAN E., KÜÇÜK A. , ÇAYCI M. K. , TOSUN M., EMRE H., KORAL L., et al.

EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, vol.47, no.2, pp.451-455, 2012 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

2005

2005

In vivo metabolism of 2-[1 '-phenyl-3 '-(3chlorophenyl)-2 '-propenylyden]hydrazino-3-methyl-4(3H)-quinazolinone in rats

Kaymakcioglu B., Aktan Y. , Suzen S., Gokhan N., Koyunluglu S., Erol K., et al.

EUROPEAN JOURNAL OF DRUG METABOLISM AND PHARMACOKINETICS, vol.30, no.4, pp.255-260, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

1998

1998

Interaction between grapefruit juice and diazepam in humans

Ozdemir M., Aktan Y. , Boydag B., Cingi M., Musmul A.

EUROPEAN JOURNAL OF DRUG METABOLISM AND PHARMACOKINETICS, vol.23, no.1, pp.55-59, 1998 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2006

2006

Sakarya bölgesinde çocukluk çağı zehirlenmeleriningeriye dönük değerlendirilmesi

SOYUÇEN E., TEKŞEN Y. , saral a., AKGÜN N.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, pp.301-306, 2006 (Other Refereed National Journals)

2003

2003

Streptozotosin ile Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda Nitrik Oksid ve Anjiotensin II Düzeyleri Silazaprl, Valsartan, L-NAME ve L-argininin Etkileri

TEKŞEN Y.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.2325, pp.1-8, 2003 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2003

2003

Mukolitik ilaçlar ve surfaktanlar

Tekşen Y.

Türkiye Klinikleri Journal of Pharmacology, vol.1, no.3, pp.296-300, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

2000

2000

Fenitoin-sodyum valproat ve fenitoin-karbamazepin kombinasyonlarının antiepileptik ve nörotoksisite açısından karşılaştırılması.

ÖZDEMİR M., AKTAN Y. , Cingi İ.

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.22, pp.9-20, 2000 (Other Refereed National Journals)

1998

1998

Siklosporin A nefrotoksisitesine karşı vitamin E’xx nin etkisi

ÖZDEMİR M., AKTAN Y. , DÜNDAR E., çolak ö., Cingi İ., tel n.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.23, pp.67-71, 1998 (Other Refereed National Journals)

1997

1997

4-aryl-5-oxo-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroquinazoline-2-thione derivatives: synthesis and in vitro screenings as calcium antagonists.

Tekşen Y.

Boll. Chim. Farmaceutico, vol.136, no.11, pp.657-667, 1997 (Journal Indexed in ESCI)

1997

1997

Siklosporin A nefrotoksisitesine karşı verapamilin koruyucu etkileri.

ÖZDEMİR M., AKTAN Y. , DÜNDAR E., Çolak Ö., Cingi İ., Tel n.

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.19, pp.11-20, 1997 (Other Refereed National Journals)

1996

1996

Sıçanlarda pençe ödemi üzerine teofilinin antiinflamatuvar etkisi.

ÖZDEMİR M., AKTAN Y. , Erginel S., Cingi İ.

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.16, pp.11-18, 1996 (Other Refereed National Journals)

1994

1994

Fenitoin, parasetamol ve bleomisinin çeşitli toksik etkilerinin önlenmesinde S-karboksimetil sistein’in rolünün araştırılması

Cingi İ., ÖZDEMİR M., Açıkalın E., AKTAN Y.

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.16, pp.17-30, 1994 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Karbonmonoksitin terapötik etkileri

TEKŞEN Y. , ÖZATİK F. Y.

Uluslararsı tıp ve sağlık bilimleri araştırmaları kongresi, Bandırma, Turkey, 11 - 14 July 2019

2019

2019

HİDROJEN SÜLFÜR İLAÇ TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİNDE YENİ BİR MOLEKÜL OLABİLİR Mİ?

Tekşen Y.

2nd INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2019), Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.100-106

2019

2019

SHORT-TERM EFFECTS OF METEOROLOGİCAL CHANGES AND EMERGENCY DEPARTMENT VİSİTS FOR CHRONİC OBSTRUCTİVE PULMONARYDİSEASE PATİENTS: A RETROSPECTİVE STUDY

KADIOĞLU E. , TEKŞEN Y.

XV. Ulusal Acil Tıp Kongresi 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress 25 - 28 Nisan 2019 ANTALYA, 25 - 28 April 2019

2018

2018

Effect of Hydrogen Sulfide on Kidney Injury in rat Crush Syndrome Model.

TEKŞEN Y. , KADIOĞLU E. , KOÇAK C., KOÇAK H.

III. Uluslar arası Lisansüstü Eğitim Kongresi, 11 - 13 May 2018

2017

2017

Effect of bardoxolone-methyl on kidney injury in rat crush syndrome model

KADIOĞLU E. , TEKŞEN Y. , KOÇAK C., KOÇAK F. E. , ERÇELİK H.

13. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 21 May 2017, pp.82

2017

2017

SIÇAN CRUSH SENDROMU MODELİNDE BARDOKSOLON METİL’İN RENAL HASARA ETKİSİ

KADIOĞLU E. , TEKŞEN Y. , KOÇAK C., KOÇAK F. E. , ERÇELİK H.

13. Ulusal Acil Tıp Kongresi ve 4th intercontinental Emergency Medicine Congress, 18 - 21 May 2017


Citations

Total Citations (WOS): 135

h-index (WOS): 5