General Information

Institutional Information: Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Farmakoloji
Research Areas: Medicine, Internal Medicine Sciences, Pharmacology and Clinical Pharmacology, Health Sciences

Names in Publications: Aktan Y

Metrics

Publication

41

Citation (WoS)

186

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

238

H-Index (Scopus)

9

Citiation (TrDizin)

1

Project

9

Thesis Advisory

1
UN Sustainable Development Goals

Biography

EĞİTİM BİLGİLERİ

1995-2000 Doktora, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji (Dr)

1992-1995 Yüksek Lisans, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, T. Farmakoloji veToksikoloji (Yl) (Tezli), Türkiye

1987-1992 Lisans, Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Pr., Türkiye

 

YABANCI DİL

İngilizce (2002 ÜDS, 67.5, 2018 YÖKDİL 85)

 

YURTİÇİ EĞİTİM

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Sıçanlarda iskemi-reperfüzyon aritmileri ve elektrofizyoloji konularında metod eğitimi.

 

YURTDIŞI EĞİTİM

Postdoctoral reseracher Cambridge University, Department of Pharmacology, United Kingdom

Vasküler Farmakolojinin araştırma tekniklerinden biri olan Mulvany-Halpern myograf tekniği ile sıçanların küçük damarlarında (mezenterik arter) potasyum kanalları ve kannabinoid reseptörler konusunda eğitim 

 

 

KSBÜ TIP FAKÜLTESİ AKREDİTASYONU

KSBÜ Tıp Fakültesinde Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminden sorumlu Dekan Yardımcısı olarak 2020-2022 yılları arasında Tıp Fakültesi akreditasyonunda başvurudan, koşullu akreditasyona kadar geçen süreç içinde tüm çalışmaları düzenlemiş, yönetmiş, program değerlendirme raporlarını oluşturmuş, Öz Değerlendirme Raporunu yazmış, Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Temel Standartlarının (MOTE) Fakültemizde uygulanır hale getirilmesinde çalışmıştır. (https://tip.ksbu.edu.tr/index/sayfa/9611/odr-taslak-rapor)

Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Yönetim Kurulunun Ekim 2022 tarihinde fakültemize yaptığı değerlendirme ziyareti sonucunda KSBÜ Tıp Fakültesi Haziran 2024 tarihine kadar koşullu akredite edilmiştir. 

 

2019-2021 COVİD PANDEMİSİ TIP FAKÜLTESİ ONLİNE EĞİTİMİN KOORDİNASYONU

KSBÜ Tıp Fakültesinde Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimin sorumlu Dekan Yardımcısı olarak, dönem 6 hariç tüm sınıflarda online eğitimin KEYPS üzerinden yapılabilmesi için ders programlarının hazırlanmasını, serverların denetimini, online eğitim sırasında gerek öğrenci gerekse öğretim üyesi bazlı problemlerin giderilmesini, tüm online sınavların kendi gözetimi altında yapılmasını,  ders kayıtlarına ulaşımını ve yoklamaların takibini gerçekleştirmiştir. 


FARMAKOLOJİ ARAŞTIRMA LABORATUVARININ KURULMASI

2009 yılında Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesinin açılmasından sonra Farmakoloji Araştırma Laboratuvarını kurmuştur. Laboratuvarda;

Davranış çalışmaları için; Anymaze sistemi, yükseltilmiş artı labirent resti, zorlu yüzdürme testi, pasif avvoidance, hot plate, tail flick, elektro konvulsif şok cihazı, IR aktivitimetre, grip strength test

Rodent ventilatör, 4 kanallı izole organ banyosu, EKG, kan basınçı ölçümü, laser doppler

Elisa reading, Elisa washing, nanodrop sprektreofotometre, soğtmalı santrifüj, etüv, hassas terazi bulunmaktadır.


DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ECZANESİNİN KURULMASI VE YÜRÜTÜLMESİ

(2006-2011).EĞİTİM-ÖĞRETİM

1-    1998-2005 Eskişehir Sağlık Meslek Yüksekokulu, Hemşirelik, Ebelik ve Sağlık Memurluğu Bölümlerine Farmakoloji dersleri,

2-    1999-2005 yılından itibaren Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencilerine Farmakoloji dersleri,

3-    2005-2020 Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sağlık Meslek Yüksekokulu Hemşirelik, Ebelik, Sağlık Memurluğu ve Fizik Tedavi Bölümlerine Farmakoloji dersleri, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Ebelik Farmakoloji Dersi.

4-    2006-2011 yıllarında Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü öğrencilerine, Fototerapi, Drog hazırlama Teknikleri, Tıbbi Bitkileri Değerlendirme Yöntemleri dersleri.

5-    2015 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Sınıf Farmakoloji Dersi.  

6-    2009-2018  Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi 2 ve 3 sınıf öğrencilerine Farmakoloji ve Fitoretapi (Tıp I) dersi.

7-    2018-          Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi 2 ve 3. sınıf öğrencilerine Farmakoloji Dersi

8-    2019, 2023 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 3. sınıf öğrencilerine Farmakoloji DersiGÖREVLERİ

-       Dumlupınar iversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı (2007-2011)

-       Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (2007-2011)

-       Dumlupınar Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu üyeliği (2007-2009)

-       Dumlupınar Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu üyeliği (2009-2011)

-       Dumlupınar Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu üyeliği (2015-2018)

-       Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Koordinatörlüğü (2010-2011)

-       Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bölümleri Başkanlığı (2011)

-       Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığı (2009-2011)

-       Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığı (2016-2019 )

-       Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurul üyeliği (2009-2011)

-       Afyon Kocatepe Üniversitesi Klinik Etik Kurul üyeliği (2014-2016)

-       Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu üyeliği (2018-2023 )

-       Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu üyeliği (2018-Devam ediyor )

-       Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (2019-Devam ediyor)

-       Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı (2019-2023)

-       Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğiitmi Koordinatörler Kurulu Üyesi (2019-2023)

-       Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fak. Program Değerlendirme ve Müfredat Geliştirme Komis. Baş. Yrd. (2019-2023)

-       Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Ölçme Değerlendirme Kurulu Üyesi (2019-2023)

-       Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Yatay Geçiş, Muafiyet ve İntibak Komisyonu Üyesi (2019-2023)

-       Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Öğrenci Danışmanlık Komisyonu Başkanı (2019-2023)

-       Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi ve Mevlana Fakülte Koordinatörü (2019-2023)

-       Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim Komisyonu Üyeliği (2020-2023)

-       Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senato Üyeliği (2020-Devam ediyor) 

-       Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği (2021-Devam ediyor) 


DİĞER


- Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Farmakovijilans Eğitimi

- Eğitim Becerileri Kursu sertifikası


- İyi Klinik uygulamalar Eğitmi Sertifikası


- Havyav Deneyleri Sertifikası