Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Thymoma with immunodeficiency with multiple recurrent oral herpetic infections.

Journal of dental sciences, cilt.11, ss.103-106, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Histological evaluation of the changes in temporomandibular joint capsule and retrodiscal ligaments following autologous blood injection.

Journal of cranio-maxillo-facial surgery : official publication of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, cilt.41, ss.316-20, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Clinical study on the closure of extraction wounds of partially soft tissue-impacted mandibular third molars.

Quintessence international (Berlin, Germany : 1985), cilt.43, ss.863-70, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Histomorphometric analysis of new bone obtained by osteogenic periosteal distraction in ovariectomized rabbits.

Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology, cilt.113, ss.472-9, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Histomorphometric analysis of different latency periods effect on new bone obtained by periosteal distraction: an experimental study in the rabbit model.

Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology, and endodontics, cilt.111, ss.539-46, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Oral metastasis of the mediastinal germ cell tumor (yolk sac).

The Journal of craniofacial surgery, cilt.21, ss.1828-30, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Is endodontic treatment necessary during coronectomy procedure?

Journal of oral and maxillofacial surgery : official journal of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, cilt.68, ss.2385-90, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ploidy status of odontogenic tumors with epithelial components.

Analytical and quantitative cytology and histology, cilt.32, ss.146-50, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Treatment of microstomia with commissuroplasties and semidynamic acrylic splints.

Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology, and endodontics, cilt.107, ss.503-7, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Anatomical and functional aspects of ligaments between the malleus and the temporomandibular joint.

International journal of oral and maxillofacial surgery, cilt.37, ss.943-7, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Premaxillary distraction osteogenesis with an individual tooth-borne appliance.

The Angle orthodontist, cilt.74, ss.420-31, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Nuclear morphometric features of epithelial cells lining keratocysts

Analytical and Quantitative Cytology and Histology, cilt.25, ss.85-89, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Odontogenic tumours. A series of 409 cases

Australian Dental Journal, cilt.35, ss.518-522, 1990 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ağız Cerrahisinde Postoperatif Ödemin Ultrasonografik Yöntemle Değerlendirilmesi

Ankara Üniversitesi Dişhek.Fak. Derg, cilt.14, ss.197-201, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maxillary ameloblastoma mimicking an oroantral fistula.

Oral and maxillofacial surgery, cilt.17, ss.67-71, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ORAL SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM; BİR OLGU SUNUMU

Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mart 2020, ss.1

BİR HİPERPARATİROİDİZM OLGUSUNUN GECİKMİŞ TANISI

Uluslararası Ağız Kanserleri kongresi, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mart 2020, cilt.1, no.1, ss.1

Oral Bölgede Görülen Skuamoz HücreliKarsinom: Bir Olgu Sunumu

Türk PeriodontolojiDerneği 49. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve28. Bilimsel Sempozyumu, 27 - 29 Ekim 2019

Anatomical and Functional Aspects of Ligaments Interconnected Between Malleus and Temporamandibulan Joint

2. Uluslararası Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Mayıs 2008, ss.1-2

Evaluation of the Effects of Articain Forms for İmpacted Third Molars on Stress Hormones

2. Uluslararası Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Mayıs 2008, ss.1-2

Vermillion Reconstruction Following Malignant Tumor Excision: A Case Report

2. Uluslararası Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği Kongresi, 16 - 20 Mayıs 2008

A Retrospective Review of Complications Occurred in Maxillofacial Procedures Performed by Other Surgical Disciplines

2. Uluslar arası Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Mayıs 2008, ss.1-2

A Preliminary Study of Evaluating Strress Factors among Turkish Oral and Maxillofacial Surgeons

2. Uluslararası Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Mayıs 2008, ss.1-2

Atrofik Maksillanın Serbest İliak Greft ve İmplant ile Rekonstriksiyonu

14 th International Congress of Oral and Maxillafacial Surgery, Antalya, Türkiye, 31 Mayıs - 04 Haziran 2007, ss.1-2

Skleroderma Kaynaklı Mikrostomianın Cerrahi Olarak Ve Düzeltilmesi

14 th International Congress of Oral and Maxillafacial Surgery, Antalya, Türkiye, 31 Mayıs - 04 Haziran 2007, ss.1-2

Periosteal Distraksiyon Osteogenezisi İle Elde Edilen Yeni Kemiğin Radyodensitometrik Değerlendirilmesi

14 th International Congress of Oral and Maxillafacial Surgery, Antalya, Türkiye, 31 Mayıs - 04 Haziran 2007, ss.1-2

Mezenşimal Kök Hücre Transplantasyonu İle Kemik Yoğunluğunun Artırılması (Ön Çalışma Raporu)

14 th International Congress of Oral and Maxillafacial Surgery, Antalya, Türkiye, 31 Mayıs - 04 Haziran 2007, ss.1-2

Repaired Implant Application With Reducted Bone

14 th International Congress of Oral and Maxillafacial Surgery, Antalya, Türkiye, 31 Mayıs - 04 Haziran 2007, ss.1-2

Treatment of Excesses in the Maxillary Tuberosity using a Number Surgical Methods

Academy of Osseointegration Annual Meeting, Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 8 - 10 Mart 2007, ss.1-2

Evaluation of the Efficiency of Hyperbaric Oxygen Therapy on Distraction Osteogenesis Applied in Rabbits

XVIII th. Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Barcelona, İspanya, 12 - 15 Eylül 2005, ss.1-2

Prognosis of the implants of 400 patients : A retrospective study

First Macedonian Congress on Maxillofacial and Neck Surgery With International Participation, 25 - 27 Mayıs 2006

İnvestigation of changes in amounts of antioxidants in salivia of patients who have head and neck cancer

42. Congress of the Europeon Sociaties of Toxicology, Krakow, Polonya, 11 - 14 Eylül 2005, ss.1-2

Vertical distraction osteogenesis of fibula transplants for mandibular reconstruction

17th. International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery Hofburg Congress, Vienna, Avusturya, 29 Ağustos - 02 Eylül 2005, ss.1-2

DNA ploidy and nuclear morphometry in ameloblastomas

17th. International Conference on oral and Maxillofacial Surgery Hofburg Congress, Vienna, Avusturya, 29 Ağustos - 02 Eylül 2005, ss.1-2

The effect of hyperbaric oxygenation on osteogenesis induced by periosteal distraction in rabbits: A preliminary report

17th. International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery Hofburg Congress, Vienna, Avusturya, 29 Ağustos - 02 Eylül 2005, ss.1-2

Osteopetrosis. A case report with osteomyelitis of the mandible

17th. International Conference on oral and Maxillofacial Surgery Hofburg Congress, Vienna, Avusturya, 29 Ağustos - 02 Eylül 2005, ss.1-2

Histomorfhometrically analysis of new bones obtained by distraction osteogenesis and periosteal distraction osteogenesis in rabbits

17th. International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery Hofburg Congress, Vienna, Avusturya, 29 Ağustos - 02 Eylül 2005, ss.1-2

ROI Measurement of the signal intensity of TMJ disk and mandibular condyle in patients with bruxing behavior: A preliminary study

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 13. Uluslar Arası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mayıs - 02 Haziran 2005, ss.1-2

İki Farklı Distraksiyon Yöntemi İle Elde Edilen Yeni Kemik Dokularının Karşılaştırılması

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 12. Uluslar Arası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2004, ss.1-2

Dental İmplant Restorasyonu İçin Serbest Fibula Greftinin Vertikal Olarak Distrakte Edilmesi

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 12. Uluslar Arası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2004, ss.1-2

Overektomi Uygulanmış Tavşanlarda Periosteal Distraksiyon ile Elde Edilen Yeni Kemik Dokularının Değerlendirilmesi

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 12. Uluslar Arası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2004, ss.1-2

Bukkal Mukozal Flap Ve Triangular Saplı Flebin Oral Komissuroplastide Kullanımı: Olgu Sunumu

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 12. Uluslar Arası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2004, ss.1-2

İzole Zigomatik Ark Kırığında Bukkal Sulkus Yaklaşımı İle Cerrahi Tedavi: Olgu Sunumu

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 12. Uluslar Arası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2004, ss.1-2

Baş Ve Boyun Bölgesi Kanserli Hastaların Tükrüklerinde Antioksidan Miktarlarındaki Değişikliklerin İncelenmesi

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 12. Uluslar Arası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2004, ss.1-2

Treatment of Oral Hemangioma With Low Level Laser.

9 th Congress of the Balkan Stomatological Society, 13 - 16 Mayıs 2004

Pleomorfik Adenoma : A Case Report

9 th Congress of the Balkan Stomatological Society, 13 - 16 Mayıs 2004

Clinical Evalatuon of Posterior Single – Tooth Implants.

9 th Congress of the Balkan Stomatological Society, 13 - 16 Mayıs 2004

Maxiller Sinüste Büyük Bir Odontojen Kistin Eşlik Ettiği Gömülü Üçüncü Molar Diş

Selçuk Üniversitesi 2. Uluslararası Kongresi, Afyon, Türkiye, 25 - 28 Eylül 2003, ss.1-2

Alt çene gömülü üçüncü büyük azı dişinin kaza ile submandibuler boşluğa kaçması (olgu sunumu)

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Kongresi, Afyon, Türkiye, 25 - 28 Eylül 2003, ss.1-2

Osteoma of the Mandibular Condyle Report of a Case

8. Congress of Balkan Military Medical Committe, Cluj, Romanya, 21 - 24 Eylül 2003, ss.1-2

Dişhekimliği Fakültesi Birinci ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Mesleğe Yönelimleri ve Değer Sistemleri

3. Ulusal Tıp Etiği Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Bursa, Türkiye, 25 - 28 Haziran 2003, ss.1-2

Dinamik Osteosentez Sistemi ile Gerçekleştirilen Mandibular Distraksiyon

11. Uluslararası Türk Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Haziran 2003, ss.1-2

Çeşitli Oral Lezyonlarda Basit Kriyocerrahi Uygulamaları

11. Uluslararası Türk Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Haziran 2003, ss.1-2

İnferomediyale Disloke Eski Kondil Kırığında Cerrahi Tedavi (Olgu Sunumu)

11. Uluslararası Türk Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Haziran 2003, ss.1-2

Mikrovasküler Serbest Fibula Flebi ve İliak Kemikte Rekonstrükte Edilmiş Maksilla ve Mandibulada Osseointegre İmplant Uygulamaları

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Haziran 2002, ss.1-2

Benign Fibro-osseoz Lezyonlar (BFOL)

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Haziran 2002, ss.1-2

Kistik Ameloblastoma : 3 Olgu Sunumu

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Haziran 2002, ss.1-2

Atatürk'ün Ağız Sağlığı İle İlgili Bir Araştırma

II. Uluslararası Tıp Tarihi ve Tıbbi Etik Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Mayıs 2002, ss.1-2

Sinüs Lifting Techinque (Report of Two Cases)

Third Bi-National Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 2001, ss.1-2

Comparement of Nucleer Morphemetry and DNA Analyses of Different Kinds of amelobastomas

Third Bi-National Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 2001, ss.1-2

Farklı İmplant Sistemlerinin Klinik Uygulamalarının Uzun Süreli Değerlendirilmesi

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 11. Bilimsel Kongresi, Ankara, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2000, ss.1-2

Çene Yüz Defektlerinde Rehabilitasyon

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 5. Uluslararası Bilimsel Sempozyumu ve Workshop, Sivas, Türkiye, 28 - 31 Ekim 1999, ss.1-2

Dens İnvaginatus Nedeniyle Oluşmuş Radiküler Kist (Bir Olgu Nedeniyle)

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 5. Uluslararası Bilimsel Sempozyumu ve Workshop, Sivas, Türkiye, 28 - 31 Ekim 1999, ss.1-2

Keratokistlerin Teşhisinde Morfometrik Analizin Kullanımı

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 7. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Mayıs 1999, ss.1-2

Lymphoepithelioma -Like Carsinoma Of The Hard Palate. A Case Report

4. Congress Of The Balkan Stomatological Society, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Mart 1995, ss.1-2

Alt Çene Gömülü Üçüncü Büyükazı Dişinin Cerrahi Çekiminden Sonra Oluşan Postoperatif Ağrıda Diflunisalin Etkinliği

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 1998, ss.1-2

Inferior alveolar Nerve Anesthesia and Mylohyoid Nerve

3.Congress Of The Balkan Stomatological Society, 2 - 05 Nisan 1998

Lipswitcn Vestibuloplasti (Modifiye Kazanjiyan Vestibuloplastitisi.,Transpozisyonel Flep Vestibuloplastitisi)

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 5.Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 Ekim - 03 Kasım 1996, ss.1-2

Ağız Cerrahisi Uygulamalarında Propofol Sedasyonu

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 5.Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 Ekim - 03 Kasım 1996, ss.1-2

Dental Anksiyete Bildiren Yetişkin Hastalarda Bilinçli Midazolam Sedasyonu Uygulamaları

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 5. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 Ekim - 03 Kasım 1996, ss.1-2

An Erupted Odontoma

I.Congress Of Balkan Military Medical Committee, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 1996, ss.1-2

Evaluation Of Oral Or Rectal Midazolam As a Conscious Sedation For The Pediatric Oral Surgery Patient

I. Congress Of Balkan Military Medical Committee, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 1996, ss.1-2

Multipl Çene Kisti Sendromu (Bir Olgu Nedeniyle)

Türk Oral ve Maksillofasyal Cerrahi Derneği 4.Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Ekim 1994, ss.1-2

Arsenik Nekrozu Nedeniyle Oroantral Açılma

Türk Oral ve Maksillofasyal Cerrahi Derneği 4.Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Ekim 1994, ss.1-2

Barodontalgia in Aviation

Agard The Aerospace Medical Panel, Aviation Medicine Refresher Course For NATO Flight Surgeons, Eskişehir, Türkiye, 26 - 28 Ekim 1994, ss.1-2

The Role of Magnetic Resonance Imaging (MRI) in Temporomandibular Joint(TMJ) Disorders

29.International Congress of Military Medicine, İstanbul, Türkiye, 18 - 25 Eylül 1993, ss.1-2