DURATION OF DIABETES, HBA1C LEVELS AND RETINOPATHY


Biriz N., Gümüş M., Sargın M., Emre B., Koç Y., Aliustaoğlu M., ...More

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.11, no.3, pp.862-864, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 3
  • Publication Date: 2001
  • Journal Name: Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.862-864
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

DURATION OF DIABETES, HBA1C LEVELS AND RETINOPATHY

Mahmut Gümüş1, Oğuz Urutürk1, Mehmet Sargın1, Ahmet Akın1, Yener Koç1, Mehmet Ali Ustaoğlu1, Birsel Kavaklı1, Ali Yayla1
Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

In this study, the correlation between HbA1c and retinopathy, one of the microvascular complications of diabetes mellitus; and the effects of HbA1c levels on protection from complications and its effects on treatment were investigated. 84 patients (F/M=62/22) who were admitted to outpatient clinic of diabetes between 1997-1998 and have Type 2 DM for at least 5 years, were evaluated. Age, gender, HbA1c levels, diabetes duration, treatment method and fundus examination of each patient were detected. Mean HbA1c levels of 54 patients whose fundus examination were normal was 7,8%; on the other hand among patients who had retinopathy it was 10% (p< 0,05). There was no statistically significant difference between HbA1c levels when compared according to diabetes duration (p> 0,05). As a result, we found that there was no relation between HbA1c and diabetes duration, HbA1c levels were higher among patients with retinopathy and there was a correlation between retinopathy and both HbA1c levels and diabetes duration.

Keywords: HBA1C, RETINOPATHY, MICROVASCULAR COMPLICATIONS OF DIABETES

DİYABET SÜRESİ, HBA1C DÜZEYLERİ VE RETİNOPATİ

Mahmut Gümüş1, Oğuz Urutürk1, Mehmet Sargın1, Ahmet Akın1, Yener Koç1, Mehmet Ali Ustaoğlu1, Birsel Kavaklı1, Ali Yayla1
Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

Bu çalışmada diabetli hastalarda diabetin mikrovaskuler komplikasyonlarmdan olan retinopati ile HbA1c, arasındaki ilişkiyi ve HbA1c düzeyinin izlenmesinin, diabetin mikrovaskuler komplikasyonlarının ortaya çıkmasını önlemekte ve tedaviyi yönlendirmekteki rolü araştırılmıştır. Hastanemiz diabet polikliniğine 1997-98 yılları arasında başvuran, en az 5 yıllık Tıp 2 DM öyküsü olan 62'si kadın, 22 'si erkek 84 hasta değerlendirildi. Hastaların yaşları, cinsiyetleri, HbA1c düzeyleri, diabet süreleri, tedavi tipleri ve göz dibi bulguları saptandı. Fundus incelemesi normal olan 54 olgunun ortalama HbA1c düzeyi %7,8 iken, retinopati saptanan olgularda bu oran %10'du (p<0,05). Olgularımız diabet süreleri açısından değerlendirildiğinde HbA1c düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Çalışmanın sonuçlan HbA1c'nin diabet süresi ile ilişkili olmadığını, retinopati gözlenen olgularda daha yüksek olduğunu, retinopatinin ise hem HbA1c düzeyi, hem de diabetin süresi ile pozitif ilişkili olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: HBA1C, RETİNOPATİ, DİABETİK MİKROVASKULER KOMPLİKASYON