Endovascular treatment of venous injury due to permanent hemodialysis catheter


Creative Commons License

Alptekin Erkul G. S., Erkul S., Korkmaz M., Akgül E., Vural A. H.

15. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2018, vol.26, pp.171

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 26
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.171
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Hemodiyaliz erişim yolları [PS-130] Kalıcı hemodiyaliz kateterine bağlı venöz yaralanmanın endovasküler tedavisi Gülen Sezer Alptekin Erkul, Sinan Erkul, Mehmet Korkmaz, Engin Akgül, Ahmet Hakan Vural Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Kütahya Kronik böbrek yetmezliğinde damar erişim yolu seçenekleri arasında pek çok komplikasyona neden olması nedeniyle en son tercihlerden biri olarak kabul edilen kalıcı hemodiyaliz kateterlerinin erken dönem komplikasyonları arasında damar yaralanması en mortal seyredenlerden bir tanesidir. Dış merkezde kalıcı hemodiyaliz kateteri takılan ve innominate ven yaralanması gelişen olgumuzda endovasküler tedavi yaklaşımımızı sunmayı amaçladık. Dış merkezde bir hafta öncesinde kateteri takıldıktan sonra ek dahili sorunları nedeniyle hastanemiz dahiliye yoğun bakım ünitesine sevk edilen 69 yaşında kadın hasta kateterinin çalışmaması üzerine değerlendirildi. Direkt grafide kateterin uygun trasede seyretmediği izlendi. Bunun üzerine istenilen bilgisayarlı tomografide kateterin sol subklavian ve sol juguler venin innominate ven bileşkesinden damar lümeni dışarısına çıktığı mediastene doğru ilerlediği ve çevresinde organize sıvı lokülasyonu geliştiği gözlendi. Hemodinamisi stabil olan hasta anjiyografi laboratuvarına alındı. Sol aksiller venden yapılan kateterizasyonla venografi yapıldığında kateterin yaklaşık 3 cm’lik distal kısmının damar lümeni dışarısında olduğu görüldü. Yaralanma bölgesine olası kanama durumunda kullanılmak üzere aksiller ven giriş yolu üzerinden 8x60 mm balon (EverCross®,ABD) gönderildi. Kateterin damar duvarı dışındaki uzun lümeninden taşıyıcı ile coil (Microplex Cosmos®Microvention Inc., Kanada) bırakılarak kateter geri çekildi. Kateter damar lümeni içerisine alındıktan sonra yapılan kontrol venografide ekstravazasyon saptanmadı. Kateter tamamen çıkarılarak işlem sonlandırıldı. Dahiliye Kliniğindeki tedavisi tamamlanan hasta yaklaşık bir hafta sonra sorunsuz şekilde taburcu edildi. Endovasküler işlemlerin günümüzde damar erişim yolu cerrahisi komplikasyonlarının tedavisinde de büyük yeri olduğu, bununla birlikte bu yöntemlerin hemodinamik durumu stabil olan hastalar için daha uygun bir tedavi seçeneği olduğu kanısındayız. Kateter yerleştirilmesi sonrası ve çıkarılması öncesi görüntüleme yöntemlerinden faydalanılmasının hayati önem taşıdığını düşünmekteyiz. Anahtar sözcükler: Kalıcı hemodiyaliz kateteri, damar erişim yolu komplikasyonları, endovasküler tedavi.