Romatolojik Etiyolojide Arteriyel ve Venöz Hastalığın Kombine Tedavisi


Creative Commons License

Erkul S. , İslamoğlu F.

Damar Cerrahi Dergisi, cilt.21, sa.1, ss.55-57, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 21 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Damar Cerrahi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.55-57

Özet

ÖZET Literatürde, arteriyel ve venöz hastalığın birlikte olduğu olgularda tedavi yaklaşımına ilişkin bilgiler az sayıdaki olgu sunumları ile sınırlıdır. Bu olgularda romatizmal etiyoloji ile birliktelik dikkat çekicidir. Olgumuzda arteriyel ve venöz hastalığa başarılı bir kombine cerrahi yaklaşımımız sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Arteriyel, venöz, cerrahi, Behçet hastalığı

ABSTRACT All information about the treatment of combined arterial and venous disease in lite- rature is limited to a few number of case reports. In these cases rheumatic diseases have a conside- rable role in etiology. Hereby, a successful combined surgical treatment of both arterial and venous disease was presented in this case report.

Key Words: Arterial, venous, surgery, Behçet’s disease