Kas İskelet Sisteminde Ağrıya Ait Risk Faktörlerinin Lojistik Regresyon Analizi ile Belirlenmesi Pilot Çalışma


CIMBIZ A., UZGÖREN N., ARAS Ö., GÜÇLÜ S., ELEM E., AKSOY C. C.

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-FIZYOTERAPI REHABILITASYON, vol.18, pp.20-27, 2007 (Scopus) identifier