Obezite ve Metabolik Sendrom


Creative Commons License

Erarslan S.

in: Obeziteye Multidisipliner Bakış, Filiz Özyiğit, Editor, Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.107-118, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Akademi Kitabevi Yayınları
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.107-118
  • Editors: Filiz Özyiğit, Editor

Abstract

Obezite vücut yağ dokusu miktarının artışı ve buna bağlı kilo fazlalığı olarak tanımlanmaktadır. Modern toplumlarda gittikçe artan sıklıkla görülmektedir. Patogenezinde birçok faktör rol alsada, beslenme hastalığı olarak değerlendirilmektedir. Klavuzlar obezite tanımı, tanısı ve derecelendirilmesi için Beden Kütle İndeks (BKI) ‘inin kullanılmasını önermektedir .

Son 50 yıl içerisinde dünya genelinde en önemli halk sağlığı problemi haline gelen obezite, yaşam kalitesini düşürmenin yanında birçok hastalık için risk oluşturmakta ve sağlık harcamalarında belirgin artışa neden olmaktadır . Bununla birlikte abdominal obezitenin metabolik ve kardiyovasküler komplikasyonlar ile daha çok ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu sebepten dolayı obezite değerlendirmesi için BKI hesaplaması yanında bel çevresi ölçümü, abdominal(santral) obezite varlığının tespiti de önerilmektedir.

Metabolik Sendrom (MetS), ortak genetik ve çevresel ortamlarda gelişen, abdominal (santral) obezite, aterojenik dislipidemi, glukoz metabolizma bozukluğu, insülin direnci, sistemik arteryal basınç yüksekliği gibi kardiyo-metabolik risk faktörlerinin bir arada bulunmasıyla karakterize bir tablo olarak tanımlanmaktadır. Klavuzlarda ayrıntılarda farklılıklar olsada temelde abdominal obezite, insülin direnci, glukoz metabolizma bozukluğu, dislipidemi ve hipertansiyon bulgularının birlikteliği vurgulanmaktadır.