Is unilateral total knee prosthesis the cause of low back pain?


Arık M. I., Akkan H., Taşpınar F., Kallem Seyyar G.

4.ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Denizli, Turkey, 9 - 11 May 2013, vol.24, no.2, pp.64

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 24
  • City: Denizli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.64
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

between unilateral TKP (total knee prothesis) and the low back pain.

Methods: 26 female patients who had unilateral TKP operation and

completed rehabilitation programme were included in this study. The

average age of patients was 64±6,96 years (min:52, max:77) and

average Body Mass Index (BMI) was 30,54±4,99 kg/m2 (min:21,65,

max: 43,70). Oswestry Disability Index was used to evaluate back

pain. Gait analyse (on a powdered surface) was performed in order

to research effect of TKP on load distribution. Results: Oswestry

Disability Index points were found as avarege 23,38±16,58 (2-52). In Giat anlayse opere-side step length was found as avarege 28,23±7,99

cm (13-45,5) and non-opere side step length as avarege 27,88±10,27

cm (9-54). Opere side step width was avarege 11,26±3,45 cm (5-18)

and non-opere side step width was avarege 11,01±3,42 cm (4,5-

18,5). A moderately negative correlation (p= 0,003, r═ -0,55) betweeen

Oswestry Disability Index points and opere-side step length was

found while there was a moderately positive correlation between

Disability Index points and opere side step width (p=0,04, r=0,40). No

correlation between Disability Index points and non-opere side step

length and width was observed (p=0,07, r=-0,35; p=0,48, r=0,14).

Conclusion: Unequality of load distribution during walking despite the

rehabilitation may be the cause of low back pain seen in patients who

had TKP. Therefore, focusing on functional strengthening of knee and

especially on gait training in rehabilitation programme would be an

effective method to prevent the low back pain.

Amaç: Bu çalışmanın amacı unilateral TDP (Total Diz Protezi) ile bel

ağrısı arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Yöntemler: Çalışmaya

unilateral TDP operasyonu geçirmiş ve rehabilitasyon programını

tamamlamış; yaş ortalaması 64±6,96 yıl (min:52, maks:77), Vücut Kitle

İndeksi (VKİ) 30,54±4,99 kg/m2 (min:21,65, maks: 43,70) olan 26 kadın

hasta dahil edildi. Hastaların bel ağrıları Oswestry Bel Özürlülük Anketi

kullanılarak değerlendirildi. TDP’ nin yük dağılımına etkisini araştırmak

için yürüme analizi (pudralı zeminde) yapıldı. Sonuçlar: Oswestry Bel

Özürlülük Anketi puanları ortalama 23,38±16,58 (2-52) olarak bulundu.

Yürüyüş analizinde opere taraf adım uzunluğu ortalama 28,23±7,99

cm (13-45,5), non-opere taraf adım uzunluğu ortalama 27,88±10,27

cm (9-54), opere taraf adım genişliği ortalama 11,26±3,45 cm (5-

18), non-opere taraf adım genişliği ise 11,01±3,42 cm (4,5-18,5)

olarak bulundu. Oswestry Bel Özürlülük Anketi puanları ile opere adım

uzunluğu arasında orta düzeyde negatif bir ilişki bulunurken (p= 0,003,

r -0,55), opere adım genişliği ile arasında ise orta düzeyde pozitif

ilişki belirlendi (p=0,04, r=0,40). Bel özürlülük anketi puanları ile nonopere

taraf adım uzunluğu ve adım genişliği arasında ilişki gözlenmedi

(p=0,07, r=-0,35; p=0,48, r=0,14). Tartışma: TDP yapılan hastalarda

rehabilitasyon almalarına rağmen görülen bel ağrısının nedeni yürüme

sırasındaki yük dağılımının eşitsizliğinden kaynaklanabilir. Bu nedenle

rehabilitasyon programında dizin fonksiyonel kuvvetlendirilmesine ve

özellikle yürüme eğitimi üzerine ağırlık verilmesi bu hasta grubunda

görülen bel ağrısının önlenmesinde etkili bir yöntem olabilir.