Hemşirelik Öğrencilerinin Kariyer Planlamalarının İncelenmesi: Nitel Çalışma


Acer A., Kocakurt F., SAVCİ A. , KARACABAY K., GÜÇLÜ S.

International Young Researchers Student Congress, 28 - 30 Kasım 2019