Diabetic Ketoacidosis Presenting with Metabolic Alkalosis


Erdoğan M., Akın S., Kazan S., Aliustaoğlu M., Keskin O.

Journal of Emergency Medicine Case Reports, vol.6, no.4, pp.84-86, 2015 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 6 Issue: 4
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Journal of Emergency Medicine Case Reports
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.84-86
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

Diabetic Ketoacidosis Presenting with

Metabolic Alkalosis
Metabolik Alkalozla Prezente Olan Diyabetik Ketoasidoz

Mustafa Erdoğan1, Seydahmet Akın1, Sinan Kazan2, Mehmet Aliustaoğlu1, Özcan Keskin

Introduction: Diabetes is a disease with an increasing incidence and prevalence. Chronic and acute complications of diabetes cause mortality, morbidity, and increased health expenditure. A major acute complication of diabetes usually presenting with serious organic acidosis is diabetic ketoacidosis.

Case Report: We report the case of a patient with diabetic ketoacidosis case who presented with diabetic metabolic alkalosis.

Conclusion: Through this case, we aimed to draw attention to the assessment of mixed acid–base disturbances in emergency departments.

Keywords: Diabetic ketoacidosis, metabolic alkalosis, metabolic acidosis 

Diabetic Ketoacidosis Presenting with

Metabolic Alkalosis
Metabolik Alkalozla Prezente Olan Diyabetik Ketoasidoz

Mustafa Erdoğan1, Seydahmet Akın1, Sinan Kazan2, Mehmet Aliustaoğlu1, Özcan Keskin

Giriş: Diyabet sıklığı ve prevelansı giderek artan bir hastalıktır. Diyabetin kronik ve akut komplikasyonları morbidite, mortalite ve artmış sağlık harcamalarına neden olmaktadır. Diyabetin önemli bir akut komplikasyonu genellikle ciddi organik asidoz ile ortaya çıkan diyabetik ketoasidozdur.

Olgu Sunumu: Vakamızda diyabetik alkaloz ile tanı konan bir diyabetik ketoasidoz vakasını sunuyoruz.

Sonuç: Biz bu vaka üzerinden, acil şartlarda miks kan gazı bozukluklarının değerlendirilmesine dikkat çekmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Diyabetik ketoasidoz, metabolik alkaloz, metabolik asidoz