İnvaziv Ductal Karsinomda IGF-IR Ekspresyonu ve Yaşam Süresi Arasındaki ilişki


DEĞER A. N. , ARIK Ö. , DEĞER H., ÖZYİGİT F., EKİCİ M. F.

28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 27 - 30 October 2018, vol.2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 2
  • Country: Turkey