Sustainable Development Perspective: Women's Health Development


Terzi B., Topuz İ., Daş Geçim G. Y., Uzun B.

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019, no.91, pp.191-192

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Sivas
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.191-192
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

Biophysical, protection of health, which is a complete wellbeing psikosipritüel and social aspects are addressed within health and development. Pender's health defined by the concept of development is to increase the individual control of the individual's health. Health factors affecting many strategies for improving the health of action is varied and also varies. Improving health and wellness directory in creating the perception of individuals, midwives and nurses are to forefront of development with responsibility for health protection. Women's health; family and community-based psychosocial factors, individual health, education, age, gender, fertility behavior, early-advanced ages birth, exposure to violence, income, socio-economic status, health perception is influenced by many factors, chronic diseases. Women in general health problems, reproductive health and gender-specific issues, pregnancy, problems revealed by the pregnancy, puerperium and gynecological cancers due to problems experienced frequently seen. Many studies show that women live longer than men, but they're more diseases and stress faced, however concluded that plugs into obstacles Vail gender inequality in access to health services. Women and the nurses and midwives in constant interaction with the family, within the scope of human rights and gender equality are expected to deliver care and services. Health care services for women should continue with preventive and health promotion team approach, The main objective midwives and nurses, which is key point of team; women should improve their health. women this process; It should be assessed with holistic approach, cultural and social values should continue the consultation process with mutual trust and should be considered. It is important that midwives and nurses develop an egalitarian point of view in raising awareness of gender in each age and gender in providing gender equality in the development of women's health.

Keywords: Health Promotion, Midwifery, Nursing, Women's Health.

Biyofizyolojik, psikosipritüel ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olan sağlığın korunması, sağlığı geliştirme kapsamında ele alınmaktadır. İlk kez Pender’in tanımladığı sağlığı geliştirilme kavramı, bireyin sağlığına yönelik bireysel kontrolünü arttırmasıdır. Sağlığı etkileyen faktörler çok çeşitli olduğundan sağlığı geliştirmeye yönelik stratejiler ve eylemler de çeşitlilik göstermektedir. Sağlığın geliştirilmesi bireylerin sağlıklı yaşam algısını oluşturmalarında rehberdir, ebe ve hemşirelerin de sağlığı koruma ile geliştirme konusundaki sorumluluklarını ön plana çıkarmaktadır. Kadın sağlığı; aile ve toplum temelli psikososyal faktörler, bireysel sağlık, eğitim, yaş, toplumsal cinsiyet, doğurganlık davranışları, erken-ileri yaş doğum, şiddete maruz kalma, gelir, sosyo-ekonomik durum, sağlığı algılama, kronik hastalıklar gibi birçok faktörden etkilenmektedir. Kadınlarda genel sağlık problemlerinin yanı sıra cinsiyete özgü üreme sağlığı ve sorunları, gebelik, gebeliğin ortaya çıkardığı problemler, lohusalığa bağlı yaşanan problemler ve jinekolojik kanserler sıklıkla görülmektedir. Yapılan çalışmalarda kadınların erkeklere göre daha uzun yaşadıkları fakat daha çok hastalık ve stresle karşı karşıya kaldıkları ancak sağlık hizmetlerine erişimde cinsiyet eşitsizliği engeline takıldıkları sonucuna varılmıştır. Kadın ve ailesi ile sürekli bir etkileşim içinde olan ebe ve hemşirenin, insan hakları ve cinsiyet eşitliği kapsamında bakım ve hizmet vermesi beklenmektedir. Kadına yönelik sağlık bakımı hizmetleri önleyici ve sağlığı geliştirici ekip anlayışıyla sürdürülmeli, bu ekibin kilit noktası olan ebe ve hemşirelerinin temel amacı; kadınları sağlıklarını geliştirmek olmalıdır. Bu süreçte kadın; bütüncül bakım anlayışıyla değerlendirilmeli, kültürel ve sosyal değerleri göz önünde bulundurulmalı ve karşılıklı güven ile danışmanlık süreci devam ettirilmelidir. Kadın sağlığının geliştirilmesinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında her yaş ve cinsiyetteki bireyin bilinçlendirilmesinde ebe ve hemşirelerin eşitlikçi bakış açısı geliştirmeleri önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Ebelik, Hemşirelik, Kadın Sağlığı, Sağlığı Geliştirme.