Eğitim Durumunun Gebelikte Geçirilen İnfluenza Enfeksiyonunda Kullanılan Tedavi Yöntemlerine Etkisi


Creative Commons License

DURMAZ A.

KLİNİK TIP BİLİMLERİ, vol.8, no.2, pp.57-61, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: KLİNİK TIP BİLİMLERİ
  • Page Numbers: pp.57-61
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

Amaç: İnfluenza enfeksiyonu, dünyada en yaygın görülen viral enfeksiyonlardan biridir. Riskli gruplarda ağır morbilite ve mortaliteden sorumlu olup gebeler de bu riskli grup içerisinde yer almaktadır. İnfluenza enfeksiyonu için riskli gruplar arasında yer alan gebelerin, influenza enfeksiyonu olduklarında kullandıkları tedavi yöntemleri nelerdir ve buna eğitim düzeyinin etkisi var mıdır incelemek için bu araştırma yapılmıştır. Gereç ve yöntemler: Araştırmamızda belli bir zaman periyodunda takip edilen yaklaşık 400 gebeye ulaşılmıştır. Kendilerine eğitim durumu ve kullandıkları tedavi yöntemleri sorgulanmıştır. Bulgular: Gebelerin, %19,25 (n:77)’si ilköğretim, % 36,50 (n:1469’sı lise ve %44,25 (n:177)’si ise üniversite mezunu olduğu görüldü. Kullandıkları tedavi yöntemleri sorgulandığında ise, en fazla tercih edile basit analjezik ve antipiretikler kullanılmaktayken eğitim düzeyi ile birlikte değerlendirildiğinde bitkisel çaylar gibi alternatif tedavi yöntemlerinin ön plana geçtiği gözlemlendi. Ama maalesef bu tür alternatif tedavi yöntemi kullananların daha fazla acil servis ve hastaneye başvurduğunu da saptadık. Sonuç: Araştırmamızda bizler eğitim düzeyi arttıkça, gebelerin ilaç kullanmaktan sakındığını ve doğal alternatif yöntemler kullanmayı tercih ettiği gözlemledik. Tabi ilaçların kimyasal maddelerden üretilmiş olması da bu tercihe etki eden en önemli nedenlerden biriydi. Sonuç olarak, alternatif tedavi yöntemleri insanoğlu dünya yüzünde var oldukça tercih edilecek olmakla birlikte, kesinlikle esas tedavi yöntemlerinin yerini almamalıdır. Gebelerin bu tür destek tedavi yöntemleriyle esas tedavi yönteminin gecikmesine yol açabileceği ve daha ağır tedaviler alması gerekebileceği unutulmamalıdır. Abstract Aim: Influenza infection is one of the most common viral infections in the world. Risky groups are responsible for severe morbidity and mortality, and pregnant women are also in this risky group. This research was carried out to examine what treatment method used by pregnant women in this risky group when they have influenza infection and whether education level has an effect on it. Materials and Methods: In our study, approximately 400 pregnant women who were followed up in a certain period of time were reached. Their education and their treatment methods were questioned. Eğitim Durumunun Gebelikte Geçirilen İnfluenza Enfeksiyonunda Kullanılan Tedavi Yöntemlerine Etkisi 57 www.kliniktipdergisi.com Geliş Tarihi - Received 12/10/2020 Kabul Tarihi - Accepted 8/11/2020 Sf No:57-61 Results: 19,25 % (n: 77) of the pregnant women were primary education, 36.50% (n: 146) were high school and 44.25% (n: 177) was found to be a university graduate. When the treatment methods they used were questioned, it was observed that alternative treatment methods such as herbal teas came to the fore when evaluated with the level of education, while the most preferred simple analgesics and antipyretics were used. Unfortunately, we also found that those who use this kind of alternative treatment method apply to more emergency services and hospitals. Conclusion: As the level of education increased, it was found that pregnant women refrained from using drugs and preferred to use natural alternative methods in our study. Of course, the fact that the medicines were produced from chemicals was one of the most important reasons affecting this preference. Conclusion: Alternative treatment methods will be preferred as long as human beings exist on the world, but they should definitely not replace the main treatment methods. It should be remembered that pregnant women may delay the main treatment method with such supportive treatment methods and may require more severe treatments.