Which Treatment Reaches Glycemic Goals in Type-2 Diabetic Patients?


Ergı̇n E., Akın S., Efetürk E., Erdem M. E., Tekçe M., Aliustaoğlu M.

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi , vol.25, no.1, pp.13-18, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Which Treatment Reaches Glycemic Goals in Type-2 Diabetic Patients?

Ercan Ergin1, Seydahmet Akın2, Ersin Efetürk2, Muhammet Emin Erdem2, Mustafa Tekçe2, Mehmet Aliustaoğlu2
1Savaştepe Public District Hospital, Internal Medicine Clinic, Balikesir, Turkey
2Dr Lütfi Kırdar Kartal Training And Research Hospital, İnternal Medicine Clinic, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study evaluates the rate of reaching glycemic goals in patients with type-2 diabetes admitted to outpatient clinic of our internal medicine department and their medication profile.

METHODS: A total of 375 diabetic patients visited the outpatient clinic of Internal Medicine Department within 3 months between March 2011 and May 2011. HbA1c levels, age of the patients, and medication were investigated. Medication profiles of the patients with HbA1c levels of ≤7% (good glycemic control group) were evaluated.

RESULTS: Regardless of age, 66% of all patients (n=248) were in good glycemic control group. In patients that reached glycemic goal, 81% of them were using oral antidiabetics (OADs) (n=203); 15% of them (n=36) were using OADs and insulin; and only 4% of them (n=9) were using insulin. There were 169 patients who had diabetes 5 years or longer; in these patients, good glycemic control was seen in 36% of them (n=36). In these patients, 98% of them (n=61) were using OADs, and only 1 patient (2%) was using insulin and OADs. 
169 patients had diabetes 5 years or longer; in these patients, good glycemic control were seen in 36% of them (n=36). In these patients, 98% of them (60/61) were using OADs, and only one patient (2%) was using insulin+OADs. 
CONCLUSION: In the diabetic population, increased disease duration is correlated with decreased glycemic control. In good glycemic control group, we unexpectedly observed that there were more patients under OAD medication than patients under insulin therapy. 

Keywords: Diabetes, HbA1c; insulin; oral antidiabetic agents.

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Hangi Tedavi ile Glisemik Hedeflere Ulaştık?

Ercan Ergin1, Seydahmet Akın2, Ersin Efetürk2, Muhammet Emin Erdem2, Mustafa Tekçe2, Mehmet Aliustaoğlu2
1Savaştepe İlçe Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Balıkesir
2Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada hastanemiz dahiliye polikliniğine başvuran tip 2 diyabetli hastalarında glisemik hedeflere ulaşma oranları ve glisemik hedefe ulaşanların ilaç kullanım profilleri incelenmiştir.
YÖNTEMLER: Mart 2011-Mayıs 2011 arasında üç ay boyunca hastanemiz İç Hastalıkları Polikliniği’ne başvuran 375 tip 2 diyabet tanılı hastanın HbA1c değerlerine bakıldı, hastalık yaşı ve ilaç kullanımı sorgulandı. HbA1c ≤%7 olan hastaların (iyi kontrol grubu) ilaç profilleri incelendi.

BULGULAR: Üç yüz yetmiş beş hastanın hastalık yaşı dikkate alınmadan değerlendirildiğinde %66’sı (n=248) iyi kontrol grubunda idi. Glisemik hedefe ulaşmış bu hastaların %81’i oral antidiyabetik (OAD) (n=203), %15’i OAD + insülin (n=36), %4’ü sadece insülin (n=9) kullanmaktaydı. Hastalık yaşı beş yıl ve üzeri olan hastaları incelendiğimizde (n=169) ise 169 hastanın %36’sı iyi kontrol grubunda idi (n=61). Glisemik hedefe ulaşmış bu hastaların %98’i OAD (n=60), %2’si OAD + insülin (n=1) kullanmaktaydı.

Hastalık yaşı 5 yıl ve üzeri olan hastaları incelendiğimizde (169 kişi) ise 169 hastanın % 36’sı iyi kontrol grubunda idi (61 kişi). Glisemik hedefe ulaşmış bu hastaların % 98’i OAD (60 kişi), %2’si OAD+ insülin (1 kişi) kullanmaktaydı. 
SONUÇ: Diyabetik popülasyonda hastalık yaşı ilerledikçe iyi kontrol grubu oranı azalmaktadır. İyi kontrol grubunda hastalık yaşı ilerledikçe insülin kullanımının artması beklenirken çalışmamızda oral antidiyabetik kullanan hastaların daha fazla olduğunu tespit ettik.

Anahtar Kelimeler: Diyabet, HbA1c; insülin; oral antidiyabetik ajanlar.