Meme Hastalıkları Polikliniğine Mastalji Nedeni İle Başvuran Hastalara Klinik Yaklaşım Clinical Approach to Patients with Mastalgia in Breast Disease Outpatient Clinic


ZEREN S., BAYHAN Z., KOÇAK C.

Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi-Journal of Clinical and Experimental Investigations, vol.7, no.1, pp.23-28, 2016 (Peer-Reviewed Journal)