THE INVESTIGATION OF THE FREQUENCY OF RESTLESS LEG SYNDROME AND RELATED FACTORS IN DIABETIC PATIENTS


Creative Commons License

Beyazıt Üçgün A., Paşalı Kilit T., Onbaşı K.

Nobel Medicus, vol.15, no.1, pp.28-32, 2019 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Nobel Medicus
  • Journal Indexes: Scopus
  • Page Numbers: pp.28-32
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: Restless legs syndrome (RLS) is a neurological disorder characterized by sensory and motor symptoms especially in legs that often occur during rest. Although etiology is not known precisely, it can also occur secondary to diabetes mellitus. The aim of this study is to determine the frequency of RLS in diabetic patients and to investigate related factors.

Material and Method: 161 diabetic patients who were admitted to Internal Medicine and Endocrinology outpatient clinics were included in the cross-sectional study. The diagnosis of RLS was based on the diagnostic criteria of the International Restless Leg Syndrome Study Group. The patients' demographic data, anthropometric measurements and laboratory test results were recorded. The RLS rating scale prepared by the International Restless Legs Syndrome Study Group was used to assess the severity of RLS.

Results: The incidence of RLS in the diabetic patients constituting the study population was found to be 23.6%. Only 3% of patients with RLS were getting treatment for RLS. The smoking rate in the RLS group was higher than the group without RLS (p=0.003). Smoking was found as an independent determinant of HBS (odds ratio: 0.265, 95% confidence interval: 0.106-0.666, p = 0.005).

Conclusion: RLS is a disease frequently seen in diabetic patients, and the rate of patients treated is very low. Smoking in diabetic patients increases the likelihood of RLS.

Amaç: Huzursuz bacak sendromu (HBS), genellikle istirahat sırasında oraya çıkan, özellikle bacaklarda rahatsızlık verici duyusal ve motor semptomlarla karakterize nörolojik bir bozukluktur. Etyolojisi kesin olarak bilinmemekle birlikte diabetes mellitus’a sekonder olarak da ortaya çıkabilmektedir. Bu çalışmanın amacı diyabetik hastalarda HBS sıklığının saptanması ve ilişkili faktörlerin araştırılmasıdır.

Materyal ve Metot: Kesitsel tipteki araştırmaya İç Hastalıkları ve Endokrinoloji polikliniklerine başvuran 161 diyabetik hasta dahil edildi. HBS tanısı Uluslararası Huzursuz Bacak Sendromu Çalışma Grubu’nun hazırladığı tanı kriterlerine göre kondu. Hastaların demografik verileri, antropometrik ölçümleri ve laboratuvar test sonuçları kaydedildi. HBS şiddetinin değerlendirilmesi için Uluslararası Huzursuz Bacak Sendromu Çalışma Grubu’nun hazırladığı HBS değerlendirme ölçeği uygulandı.

Bulgular: Çalışma popülasyonunu oluşturan diyabetik hastalarda HBS sıklığı %23,6 olarak bulundu. HBS’si olan hastaların yalnızca %3’ü HBS için tedavi almaktaydı. HBS’si olan grupta sigara kullanım oranı, HBS olmayan gruba göre daha yüksekti (p=0,003). Sigara içimi, HBS’nin bağımsız belirleyicisi olarak (olasılık oranı: 0,265, %95 güven aralığı: 0,106– 0,666, p=0,005) bulundu.

Sonuç: HBS diyabetik hastalarda sıklıkla görülebilen bir hastalık olmakla birlikte hastaların tedavi alma oranı oldukça düşüktür. Diyabetik hastalarda sigara içimi, HBS olasılığını artırmaktadır.