Ameliyathanede Çalışan Hemşirelerin İş Yükü Algıları ve Tıbbi Hataya Eğilimlerinin Belirlenmesi


Savcı A., KARACABAY K. , ÇÖMEZ S., KARAVELİ ÇAKIR S., Ardıç N.

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri