Arteriovenous fistula or permanent tunnel catheter? Which one should we prefer?


Creative Commons License

Akgül E., Erkul S., Alptekin Erkul G. S., Özdomoniç İ., Vural A. H.

15. Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2018, vol.26, pp.32

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 26
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.32
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Hemodiyaliz erişim yolları [SS-071] Arteriyovenöz fistül mü kalıcı künelli kateter mi? Hangisini öncelikle tercih edelim? Engin Akgül, Sinan Erkul, Gülen Sezer Alptekin Erkul, İbrahim Fevzi Özdomaniç, Ahmet Hakan Vural Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Kütahya Giriş ve Amaç: Kronik böbrek yetmezlikli hastaların diyaliz tedavisinin devam edebilmesi için arteriyovenöz fistül (AVF) veya kalıcı tünelli kateter (KTK) seçeneklerinden birinin tercih edilmesi gerekir. Hangi yöntemin tercih edileceği hasta isteği ve genel durumuna göre belirlenebilir. Yöntem: The National Kidney Foundation klavuzuna göre AV fistül öncelikli tercih edilmeli Türkiye’de AVF oranı %84 (Türk Nefroloji Derneği verileri) Japonya’da %91, Almanya’da %80, İngiltere’de %67 Bulgular: Arteriovenöz Fistül (AVF) Cerrahi işlem lokal anestezi altında yapılır Otolog işlem olduğu için allerji riski yok, enfeksiyona direnç yüksek Anevrizmatik dilatasyon olmadığı sürece hastayı rahatsız edecek dış görünüm olmaz Kalıcı Tünelli Kateter (KTK) Damara erişim zor olabilir Doppler USG gerekebilir İşlem sırasında mortalite riski mevcut Hayat kalitesini düşürür. KTK mı AVF mi? 420 hasta ile yapılan çalışmada AVF açıklık oranı: ilk 12 ay %65.1İlk 24 ay %52,4 İlk 36 ay %37,4 282 hasta ile yapılan çalışmada AVF açıklık oranı: İlk 12 ay %68 İlk 24 ay %54 İlk 36 ay %44 429 hastayı kapsayan bir çalışmada İlk 12 ay açıklık %74 üç yıllık açıklık %64 KTK Randomize, kateter çalışmayınca düşük doz trombolitik verilerek tekrar çalışması sağlanan vakaların da dahil edildiği 302 hastayı içeren çalışmada Bir yıllık açıklık %72 İki yıllık açıklık %71 Aynı şekilde yeni nesil kateterler ile yapılan başka bir çalışmada Bir yıllık açıklık %78 İki yıllık açıklık %44 Tartışma ve Sonuç: KTK mı AVF mi? Yeni nesil kateterlerin açıklık oranı iyi AVF hasta uyumu daha kolay, enfeksiyon riski çok daha düşük, yabancı madde reaksiyonu gelişmez AVF li hastalarda kalp yetmezliği riski Kalıcı kateterde resirkülasyon ihtimali? Kalıcı kateterde mortalite riski Anahtar sözcükler: Arteriyovenöz fistül, kalıcı tünelli kateter, hemodiyaliz.