A Case of Stomach Burkitt Lymphoma


Ekı̇cı̇ K., Emin Erdem M., Şahı̇n G., Mayadağlı A., Akın S., Özdemı̇r Barışık N., ...More

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi , vol.26, no.1, pp.63-66, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

A Case of Stomach Burkitt Lymphoma

Kemal Ekici1, Muhammed Emin Erdem2, Gülcan Şahin2, Alpaslan Mayadağlı1, Seydahmet Akın2, Nagehan Özdemir Barışık3, Mehmet Aliustaoğlu2
1Dr. Lutfi Kırdar Kartal Training And Research Hospital, Department Of Radiation Oncology, Istanbul
2Dr. Lutfi Kırdar Kartal Training And Research Hospital, Department Of Internal Medicine, Istanbul
3Dr. Lutfi Kırdar Kartal Training And Research Hospital, Department Of Pathology, Istanbul

Lymphoid neoplasms represent a heterogeneous group of neoplasms, including non-Hodgkin lymphoma, Hodgkin lymphoma, multiple myeloma and acute and chronic lymphocytic leukemia. Burkitt lymphoma is a highly aggressive neoplasm of mature B cells in non-Hodgkin lymphomas. Stomach involvement occurs in only 10% of patients. Almost all cases are detected in the late stages as a bulky mass located in the abdomen or other gastrointestinal sites. In this report, we describe a 72-year-old female diagnosed with BL of the stomach.

Keywords: Burkitt, lymphoma; stomach.

Midenin Burkitt Lenfoma Olgusu

Kemal Ekici1, Muhammed Emin Erdem2, Gülcan Şahin2, Alpaslan Mayadağlı1, Seydahmet Akın2, Nagehan Özdemir Barışık3, Mehmet Aliustaoğlu2
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
3Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul

Lenfoid neoplazmlar non-Hodgkin lenfoma, Hodgkin lenfoma, multiple myelom ve akut kronik lenfositik lösemi gibi heterojen bir grubu temsil ederler. Burkitt lenfoma non-Hodgkin lenfomaların agresif matür B hücreli lenfomalarıdır. Burkitt lenfomada mide tutulumu hastaların sadece %10’unda görülür. Bunların çoğu karın veya gastrointestinal sistemin diğer bölgelerinden kaynaklanan ve geç yakalanan büyük kitleler şeklindedir. Bu yazıda midenin burkitt lenfoması tanısını alan 72 yaşındaki kadın hastayı tartıştık.

Anahtar Kelimeler: Burkitt, lenfoma; mide.