Evaluation of hematologic factors in young and elderly candidates for coronary artery bypass grafting


Parlar A. İ.

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, vol.15, no.1, pp.18-23, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 1
  • Publication Date: 2007
  • Journal Name: Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.18-23
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

Background: We investigated whether some endothelial, thrombotic, and antithrombotic markers differed between young (age <35 years) and elderly patients (age ≥60 years) who were candidates for coronary artery bypass grafting following the diagnosis of coronary artery disease (CAD). Methods: Thirty patients <35 years of age (mean age 31.0±0.3 years) and 24 patients ≥65 years of age (mean age 66.3±1.6 years) were randomly selected among patients undergoing coronary bypass surgery. Twenty-four healthy volunteers (mean age 31.1±0.8 years) comprised the control group. The patients and the controls were examined in terms of age, gender, body mass index, smoking status, the presence of diabetes, hypertension, peripheral vascular disease, a family history of premature CAD, and plasma levels of total cholesterol, high-density (HDL) and low-density (LDL) lipoprotein cholesterol, triglycerides, protein C, protein S, resistance to activated protein C, antithrombin III, plasminogen, plasminogen activator inhibitor, von Willebrand factor, D-dimer, lupus anticoagulant, and coagulation factors F I, F II, F VII, F VIII, F IX, F XII, F XIII. Results: Young patients exhibited significantly higher plasminogen activator inhibitor levels and a higher prevalence of family history of early onset CAD. Elderly patients had higher levels of von Willebrand factor and a higher prevalence of hypertension. Compared to the controls, both young and elderly patients had higher levels of LDL-C, F I, F XIII, and lupus antibody, and lower HDL-C levels. The other markers did not differ significantly between the groups. Conclusions: Elevated levels of plasminogen activator inhibitor and a more pronounced family history of early onset CAD in young patients suggest increased prothrombotic activity and genetic susceptibility, respectively. On the other hand, elevated von Willebrand factor activity in elderly patients is suggestive of endothelial dysfunction.

Amaç: Kanıtlanmış koroner arter hastalığı (KAH) bulunan ve koroner bypass ameliyatı planlanan 35 yaş ve altındaki genç hastalar ile 60 yaş ve üstündeki yaşlı hastalar arasında bazı endotelyal, trombotik ve antitrombotik faktörler bakımından fark olup olmadığı araştırıldı. Çalışma planı: Çalışma için, KAH nedeniyle koroner arter bypass greftleme ameliyatı planlanan hastalar arasından, 35 yaşından genç 30 hasta (ort. yaş 31.0±0.3) ve 60 yaş veya üstü 24 hasta (ort. yaş 66.3±1.6) rastgele seçildi. Kontrol grubuna gönüllü ve sağlıklı 24 birey (ort. yaş 31.1±0.8) alındı. Gruplar yaş, cinsiyet, beden kütle indeksi, sigara içme alışkanlığı; diyabet, hipertansiyon, periferik damar hastalığı, ailede erken KAH varlığı; total kolesterol, yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) ve düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterol, trigliserid, protein C, protein S, aktif protein C direnci, antitrombin III, plazminojen, plazminojen aktivatör inhibitörü, von Willebrand faktörü, D-dimer, lupus antikoagülanı ve koagülasyon faktörlerinin (F I, F II, F VII, F VIII, F IX, F XII, F XIII) serum düzeyleri bakımından karşılaştırıldı. Bulgular: Genç hastalarda plazminojen aktivatör inhibitörü düzeyleri daha yüksek ve ailede erken KAH daha fazlaydı; yaşlı hasta grubunda ise von Willebrand faktörü daha yüksek, hipertansiyon sıklığı daha fazla bulundu. Hem genç hem de yafll› hastalarda, sağlıklı bireylere göre LDL, F I, F XIII, lupus antikoagülanı düzeyleri yüksek; HDL düzeyleri düşük bulundu. Diğer faktörler gruplar arasında anlamlı farklılık göstermedi. Sonuç: Genç hastalarda gözlenen yüksek plazminojen aktivatör inhibitörü düzeyleri artmış protrombotik aktiviteyi; ailede erken KAH’nin daha çok gözlenmesi genetik faktörleri akla getirirken; yaşlı hastalarda yüksek bulunan von Willebrand faktörü bozulmuş endotelyal fonksiyonu düşündürmektedir.