Polikliniğe Dispepsi Şikayeti ile Başvuran Hastalarda C-14 Üre Nefes Testi ile Helikobakter Pylori Araştırması


KURTOĞLU Y. , IŞIK İ.

2. Ankara Aile Hekimliği Kongresi, Türkiye, 15 - 16 Mart 2013

  • Basıldığı Ülke: Türkiye