The evaluation in term of managerial of the studies carried out after the 1970 Gediz Earthquake


Pehlivan M., İbiş E., Güner Y., Ayan G.

IESKO 2019- VI.İnternational Earthquake Symposium, Kocaeli, Turkey, 25 - 27 September 2019, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Depremler dünyanın oluşumundan beri meydana gelen ve oluştuğu bölgede yaşayan canlı ve cansız varlıklara zarar veren bir doğa olayıdır. Depremler sonucunda yerkabuğu içindeki tabakaların kırılması nedeniyle ortaya ani titreşimler çıkmakta ve bu titreşimler dalgalar halinde yayılarak yeryüzünü sarsmaktadır. Bu sarsılmanın sonucu olarak, kırılmaların üzerinde bulunan tüm yapılar hasar görmekte ve bu doğa olayı can ve mal kaybına sebep olmaktadır. Türkiye deprem açısından oldukça riskli bir bölgede bulunmaktadır. Farklı bölgelerde yıkıcı büyüklükte sarsılmalara neden olan birçok fay hattı yer almaktadır. Bu fay hatlarından bir tanesi de Kütahya ilini de kapsayan Batı Anadolu Fay hattıdır. Özellikle Gediz ilçesi birinci deprem bölgesinde bulunmakta ve dönemsel olarak yıkıcı depremlere maruz kalmaktadır. Bu yıkıcı depremlerden en önemlisi 1970 yılında meydana gelen Gediz depremidir. 28 Mart 1970 yılında meydana gelen ve sadece 6 sn. süren 7,2 büyüklüğünde ki bu depremde 1.086 kişi hayatını kaybederken, 1.260 kişi yaralanmıştır. Bunun yanı sıra çok sayıda bina zarar görmüş ve ilçe merkezinin deprem bölgesinden 7 km uzaklıktaki başka bir yere taşınmasına neden olmuştur. Neredeyse tamamen zarar gören bu yerleşime “Eskigediz” adı verilmiştir. Deprem sonrası Gediz için yardım kampanyaları başlatılmış ve Batı Almanya, İngiltere ve İsviçre öncülüğünde birçok ülke bölgeye yardımda bulunmuştur. Ayrıca Kızılay da faaliyet göstererek afetzedelerin, barınma, beslenme ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılamıştır.

Bu çalışmada, 1970 Gediz Depremi sonrası yapılan (sağlık, arama-kurtarma, psikososyal destek gibi) tüm çalışmalar, literatür ve arşiv taraması yöntemi ile elde edilen veriler üzerinden, yönetsel açıdan değerlendirilecektir. Bu deprem ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde neredeyse tamamının fen bilimleri (jeoloji, mühendislik, coğrafya, şehir planlama vb.) alanında olduğu görülmektedir. Deprem sonrası çalışmaları yönetsel açıdan ele alan bir akademik çalışma olmadığı için, çalışmamızın literatüre önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

 

Anahtar kelimeler:Gediz Depremi, Afet Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Eski Gediz, Psikososyal Hizmetler