MCKEE KIRIĞI OLAN OLGUMUZA YAKLAŞIMIMIZ


KUYUBAŞI S. N., BATAK U., DEMİRKIRAN N. D., ÖNER S. K., KOZLU S., DÜLGEROĞLU T. C.

XII.OMUZ VE DİRSEK CERRAHİSİ KONGRESİ & FİZYOTERAPİ ORTAK SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 13 - 17 April 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

MCKEE KIRIĞI OLAN OLGUMUZA YAKLAŞIMIMIZ

Sabit Numan Kuybaşı1, Umur Batak1, Nihat Demirhan Demirkıran1, Süleyman Kaan Öner1, Süleyman Kozlu1, Turan Cihan Dülgeroğlu1

1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Amaç: Koronal shear tipi kırıklar; kapitellumu ve/veya trochleayı etkileyebilen, kolon tutulumu olmaksızın distal humerusun kısmi veya tam eklem kırıklarıdır. Kapitellumun izole kırıkları, tüm dirsek kırıklarının %1’ini ve distal humerus kırıklarının %3 ila %6’sını oluşturur. Kapitellar shear tipi kırıklar genellikle düşük enerjili travmalardan sonra ortaya çıkar. Radius başından gelen düşük enerjili travma sonucu oluşan kuvvet, humerus lateral epikondile aktarılarak avülsiyon tipi kırığa neden olur. Bu kırıklar nadir görülmesine rağmen komplikasyon görülme oranı bir hayli yüksektir.

Yöntem: 14 yaşında erkek hasta aynı seviyeden sağ dirseği üzerine düşme sonrası değerlendirildi. Sağ kol distalinde ağrı, hassasiyet, eklem hareket açıklığında(EHA) azalma, şişlik şikayetleri mevcuttu. Hastanın damar, sinir muayenesi normaldi. Çekilen direkt grafi ve bilgisayarlı tomografi(BT)(Şekil 1) sonucunda Bryan-Morrey sınıflandırmasına göre tip 4 coronal shear kırığı olduğu tespit edildi. Hastaya cerrahi planlandı, ameliyathanede genel anestezi altında gerekli hazırlıklar yapılması sonrası floroskopi eşliğinde kapalı redüksiyon sonrası 2 adet K teli capitellum için posteriordan anteriora gidecek şekilde yerleştirildi, ardından medialden ulnar sinir transpozisyonunu önlemek için açılan mini bir insizyon ile trochlea ve medial kondili sabit tutacak şekilde 2 adet K teli biri oblik biri transver olacak şekilde gönderildi, redüksiyon ve fiksasyon floroskopide(Şekil 2) beğenilmesi üzerine pansuman yapılıp uzun kol atel uygulanarak operasyona son verildi.

Şekil 1

Preoperatif Çekilen Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleri Şekil 2

page51image2531203648 page51image2531203936 page51image2531204240

İntraoperatif Floroskopi Görüntüleri

5page52image2530240944

Bulgular: Hasta 3 hafta boyunca uzun kol atel ile takip edildi, 3. hafta kontrollerinde hastanın ateli ve K telleri çıkartıldı. Hastaya egzersiz başlandı. Hastanın postoperatif 3. ay kontrollerinde dirsek EHA tam ve ağrısızdı.Shear tip kırıklar oldukça nadir görülen kırıklar olduğu için altın standart bir tedavi yönetim yoktur. Alçı-atel ile takipten açık redüksiyona kadar birçok tedavi seçeceği vardır. Kapalı redüksiyon eksternal fiksasyon yönteminin kendi içinde insizyon hattı olmaması bir avantajken, nörovasküler yaralanma ihtimali ihmal edilemez. Açık redüksiyon esnasında sıklıkla lateral insizyon tercih edilirken anterolateral ve posterior insizyon da kullanılmaktadır. Biz bu olgumuzda minimal insizyon tercih ederek ulnar siniri eksplore ederek ulnar siniri korumuş olduk ve fiksasyonumuzu sağladık.

Sonuç: Dirsek yaralanmalarında dikkatli bir dirsek muayenesi yapılmalı görüntülemede direkt grafinin yanısıra BT’ den de gerekli durumlarda ameliyat planlaması açısından yararlanılmalıdır. Bu nadir görülen kırıklar için yapılacak çok merkezli, randomize kontrollü çalışmalar bize tedavi seçenekleri, yaklaşımlar açısından daha net fikirler verecektir. Biz bu olgumuzda kapalı yöntemle tedavi ettiğimiz hastamızın sonuçlarını sizlerle paylaştık.

Anahtar Kelimeler: Dirsek Yaralanmaları, Shear Tip Humerus Kırığı, Kapalı Redüksiyon, Perkütan Pinleme