Diyabetik ve bozulmuş glukoz toleransı olan hastalarda asemptomatik bakteriüri üriner sistem infeksiyonu sıklığı ve antibiyotik duyarlılıkları


GENÇ Ö. , AKSU E., PAŞALI KİLİT T., ONBAŞI K., KOÇAK F. E. , KORKUT Y.

2.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Turkey, 9 - 13 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey