QUALITY SLEEP AND SLEEP DISORDERS


Creative Commons License

İlhan Algın D., Akdağ G., Erdinç O. O.

Osmangazi Tıp Dergisi, vol.38, no.1, pp.29-34, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 38 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.20515/otd.40263
  • Journal Name: Osmangazi Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.29-34
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

ABSTRACT: Sleep plays a vital role in good health and well-being throughout your life. Getting enough quality sleep at the right times can help protect your mental health, physical health, quality of life, and safety. Sleep initiation and maintenance take place with the function of a lot of cortical and subcortical region of the brain. In the initiation of sleep, it is accepted that primarily cyclic inputs from the hypothalamus and anterior hypothalamus, ventrolateral preoptic nucleus with the signals of endogenous chemical. Normal sleep is divided into two states: rapid eye movement (REM) and non-rapid eye movement (NREM).The major neurotransmitter of REM is acetylcholine and of NREM are GABA and serotonine. In a normal individual, NREM and REM sleep alternate cyclically throughout the night. The NREM-REM cycle repeats itself every 90-110 min, 5-6 times per night. Typically, NREM sleep predominates in the first part of the night, and REM sleep predominates in the second. Sleep disorders can be divided in three groups according to occurence period: (1) Sleep disorders seen in REM, (2) in NREM and (3) in any of REM or NonREM periods. Patients with sleep disorders may effects (road and work accidents), social maladjustment, decreased academic and occupational performance. Thus, sleep disorder is a serious condition that requires investigation, diagnosis and treatment

ÖZET: Uyku sağlık ve yaşamımızın iyi bir şekilde devamı için önemli bir role sahiptir. Kaliteli uyku zihinsel sağlığımızı, fiziksel sağlığımızı, hayat kalitemizı korumamıza yardım eder ve güvenliğimiz için gereklidir. Uykunun başlatılması ve sürdürülmesi kortikal ve subkortikal birçok beyin bölgesinin işlevi ile gerçekleşir. Uykunun başlatılmasında öncelikle ön hipotalamustan gelen döngüsel girdiler ve endojen kimyasal uyarılar doğrultusunda hipotalamusta ventrolateral preoptik çekirdeğin rol aldığı kabul edilir. Normal uykunun hızlı göz hareketleri (REM) ve hızlı göz hareketlerinin olmadığı (NREM) olarak iki dönemi vardır. REM uykusunda asetilkolin ve serotonin, NREM uykusunda ise serotonin ve GABA önemli rol oynayan nörotrasmitterlerdir. NREM ve REM gece boyunca 90-110 dakikalık sikluslar şekinde gecede 5-6 kez tekrarlar. NREM gecenin ilk bölümünde, REM ikinci döneminde belirgin olarak gözlenir. Uyku bozuklukları görüldüğü döneme göre 3 grupta incelenebilir: (1) REM döneminde görülenler, (2) NREM döneminde görülenler, (3) Uykunun herhangi bir döneminde görülenler. Uyku bozukluğu olan hastalar yol veya iş kazaları, sosyal uyumsuzluk, akademik veya mesleki performansta düşme gösterebilirler. Bu yüzden uyku bozukluğu detaylı olarak incelenmesi gereken önemli bir durumdur.