CLOSED REDUCTION PERCUTANEOUS PINING IN FLEXION TYPE SUPRACONDILAR HUMERUS FRACTURES INSTEAD OF OPEN SURGERY CASE REPORT


Kozlu S., Batak U.

6. ULUSLARARASI TIP BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 11 - 12 March 2023, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Suprakondiler humerus kırıkları (SHK) çocukluk çağında en sık görülen ikinci kırık olup pediatrik travma vakalarının yaklaşık %15’ini oluşturur. SHK'lerin %97’si ekstansiyon tipindedir. Fleksiyon tipi SHF'lerin ekstansiyon tipe göre daha sık açık redüksiyon gerektirdiği, sinir yaralanması olasılığının daha yüksek olduğu düşünülmektedir. Olgu sunumumuzda sıklıkla açık cerrahi uygulanan fleksiyon tip SHK’da KRPP yöntemiyle tedavi ettiğimiz olguları paylaştık. Olgu 1: 5 yaş erkek hasta kaydıraktan düşme sonrası acil serviste değerlendirildi. Sol kolda kısmında ağrı, şişme, hareket kısıtlılığı şikayetleri mevcuttu. Hastanın nörovasküler muayenesi normaldi. Çekilen direkt grafiler (Şekil 1) sonucunda Pirone Tip IIB fleksiyon tipi SHK tespit edilmişti. Ekstremite uzun kol atele alındı. Genel anestezi altında (GAA) skopi eşliğinde KRPP sonrası iki adet k teli ile tespit sağlandı. Uzuv uzun kol atele alındı. Hastanın operasyon sonrası görüntüsü şekildeki gibidir (Şekil 2). Operasyon sonrası muayenede nörovasküler defisit yoktu. K telleri ve atel 4 hafta sonra çıkarıldı ve eklem hareketlerine başlandı. 4 ay sonraki kontrolde eklem hareket açıklıkları karşı tarafa benzerdi. Olgu 2: 9 yaş erkek hasta acil serviste bisikletten düşme sonrası değerlendirildi. Sağ dirsekte ağrı, şişlik, morarma şikayetleri mevcuttu. Hastanın nörovasküler muayenesi olağandı. Ekstremite uzun kol atele alındı. olgunun Pirone Tip III fleksiyon tipi SHF olduğu tespit edilmişti. Hastaya Olgu 1’deki tedavi modalitesi aynen uygulanarak benzer sonuçlar elde edilmiştir. Sonuçlar: Paylaştığımız iki olgumuzda nörovasküler komplikasyon olmadığı SHK’lerde KRPP sonrası başarılı sonuçların elde edildiği görüldü. Fleksiyon tip SHK’lerde açık cerrahi öncesi KRPP yöntemine şans verilmesi gerektiğine inanıyoruz. ORCID NO: 0000-0001-5175-0600

Anahtar Kelimeler: Fleksiyon Tip, Suprakondiler Humerus Kırığı