MYOFACIAL PAIN


Akgünlü F., Ayyıldız H., Yazar M.

in: Orofacial Pain: Diagnosis and Current Treatment Approaches, Prof. Dr. Füsun Yaşar, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.65-70, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.65-70
  • Editors: Prof. Dr. Füsun Yaşar, Editor
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT Myofacial pain syndrome (MPS) is a common form of muscle disease characterized by pain at acute or chronic trigger points, muscle stiffness, tension, and fatigue. Recurrent/acute traumas, vitamin deficiencies, posture disorders, sleep disorders are thought to be associated with trigger point de- velopment. Major criteria for MPS are: the patient's complaint of regional pain, palpable trigger point and determination of a taut band, a sensitive palpable point along the length of the taut band, limited range of motion of the related muscle to some extent. It is strongly suggested that the most important strategy for treating MPS is to properly identify and treat the underlying etiological lesions. MPS treatment is di- vided into two groups as invasive and non-invasive. Non-invasive techniques include pharmacological agents, transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS), laser, stretching and spray technique, exer- cise, ultrasound, massage/manual therapy, ischemic compression. Invasive techniques include trigger point injection, dry needling, and acupuncture.

Keywords: Myofacial pain; referred pain; trigger point

ÖZET Miyofasiyal arı sendromu (MAS) akut veya kronik tetik noktalarında arı, kas sertlii, gergin- live yorgunluk ile karakterize yaygın bir kas hastalıı formudur. Tekrarlayan/akut travmalar, vitamin eksiklikleri, duruş bozuklukları, uyku rahatsızlıkları, tetik nokta geliimi ile ilikilolduu düünül- mektedir. MAS tehisi iin majör kriterler: hastanın bölgesel arı ikayeti, palpe edilebilen tetik nokta ve gergin bir bandın belirlenmesi, gergin bandın uzunluu boyunca palpe edilebilir hassas bir nokta, il- gilkasın bir dereceye kadar kısıtlı hareket açıklıı olarak belirlenmitir. MAS'ytedavetmenin en önemlstratejisinin, altta yatan etiyolojik lezyonları uygun ekilde tanımlamak ve tedavetmek olduu kuvvetle öne sürülmektedir. MAS tedavisi invaziv ve non-invaziv olmak üzere ikiye ayrılır. Non-inva- ziv teknikler arasında farmakolojik ajanlar, transkütanöz elektriksel sinir stimülasyonu (TENS), lazer, germe ve sprey teknii, egzersiz, ultrason, masaj/manuel terapiiskemik kompresyon yer alır. nvaziv teknikler arasında tetik nokta enjeksiyonu, kuru ineleme ve akupunktur yer alır.

Anahtar Kelimeler: Miyofasiyal arı; yansıyan arı; tetik noktası