Tadalafil’in sıçanlarda siklofosfamid ile oluşturulan hemorajik sistit ve testis disfonksiyonu üzerine etkileri.


YİĞİTASLAN S., ÖZATİK O., ÖZATİK F. Y. , EROL K., SIRMAGÜL B., BAŞESKİOĞLU A. B.

22.Ulusal Farmakoloji Kongresi, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2013

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye