Tadalafil’in sıçanlarda siklofosfamid ile oluşturulan hemorajik sistit ve testis disfonksiyonu üzerine etkileri.


YİĞİTASLAN S., ÖZATİK O., ÖZATİK F. Y. , EROL K., SIRMAGÜL B., BAŞESKİOĞLU A. B.

22.Ulusal Farmakoloji Kongresi, Turkey, 4 - 07 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey