P-142. Üst Ekstremite ve omuzda multiple fraktürü olan hastada ultrason eşliğinde infraklaviküler blok ve interskalen blok uygulaması. TARK 2014.


Creative Commons License

Balaban O. , İtal K. İ. , Aydın T.

Tark, Antalya, Turkey, 24 - 28 October 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey