Doğurganlık Bilinci


Topatan S., Uzun B., Aydın Tozlu D., Topuz İ.

1. Uluslararası 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek Günleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 14 - 16 November 2019, no.6, pp.104-105

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.104-105
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

Introduction

Fertility, which is a concept affecting the health level of the society, is a concept that affects the reproductive experience of women, determines the size, increase and composition of the population and affects the status of women (1). With the creation and dissemination of fertility awareness in the society, it is aimed for couples to have children when they feel ready and to have as many children as possible, to maintain healthy perinatal period and to bring healthy individuals into the world, thus increasing the health level of the society (2, 3, 4). In this review, the concept of fertility awareness, its effects on public health and fertility awareness are included.

Fertility Awareness Development

Studies show that the population growth rate due to fertility is still high (5). According to WHO (World Health Organization) data, 5.6 million women and babies are thought to have died due to pregnancy and birth complications in 2015 (6). However, every woman has the right to have a safe pregnancy and birth, and every child has the right to live and develop in a healthy way, to receive health care and care that will complete all development in an optimal level. This right can be achieved by raising fertility awareness in individuals (7). In accordance with fertility awareness, unwanted, advanced age and adolescent pregnancies, curettages are prevented with the regulation of fertility, the right of couples to determine the number of children and birth intervals are strengthened, maternal and infant diseases with deaths related to pregnancybirth can be reduced, additionally the family's physical and mental health is maintained, children who are born consciously and willingly are provided better development in terms of biopsychosocial aspects (3,8,9,10). In order to provide fertility awareness to couples, it is necessary to organize trainings and consultancy units by health professionals (11). When international sources are examined, it is seen that individuals' fertility awareness is low (8,10,12). Although it is a global problem, qualified studies are needed to learn the status of fertility awareness in our country (4).

Conclusion and Suggestions

Improving fertility awareness is an up to date issue that will development the health of mothers and children as community health. For this purpose, it can be suggested that fertility awareness should be included in family planning counseling and studies related to this subject should be conducted.

Keywords: Fertility awareness, mother, child, health.

Giriş

Toplumun sağlık düzeyini etkileyen bir kavram olan doğurganlık, kadının üreme deneyimleriyle ilgili olan, nüfusun büyüklüğü, artışı ve kompozisyonunu belirleyen, kadının statüsünü etkileyen bir kavramdır. Toplumda doğurganlık bilincinin oluşturulması ve yaygınlaştırılması ile çiftlerin kendilerini hazır hissettikleri zamanda ve istedikleri sayıda çocuk sahibi olabilmeleri, perinatal dönemi sağlıklı sürdürmeleri ve sağlıklı bireyler dünyaya getirmeleri, böylece toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda planladığımız derlemede doğurganlık bilinci kavramı, toplum sağlığına etkileri ve doğurganlık bilincine ilişkin yapılmış çalışmalara yer verilmiştir.

Doğurganlık Bilinci Geliştirme

Yapılan araştırmalar doğurganlığa bağlı nüfus artışının halen fazla olduğu göstermektedir. DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) verilerine göre 2015 yılında 5,6 milyon kadın ve bebeğin gebelik ve doğum komplikasyonlarına bağlı öldüğü düşünülmektedir. Oysa her kadının güvenli bir gebelik yaşama ve doğum yapma hakkı olduğu gibi her çocuğun da sağlıklı bir şekilde yaşama ve gelişme, tüm gelişimini optimal düzeyde tamamlayacak sağlık hizmeti ve bakımı alma hakkı vardır. Bu hakka sahip olabilmek bireylerde doğurganlık bilinci oluşturulması ile gerçekleştirilebilir. Doğurganlık bilinci doğrultusunda, doğurganlığın düzenlenmesiyle birlikte; istenmeyen, ileri yaş ve adölesan gebelikler, küretajlar önlenir, çiftlerin çocuk sayılarını ve doğum aralıklarını belirleme hakları güçlenir, gebelik ve doğuma bağlı anne-bebek hastalıkları ve ölümleri azaltılabilir, aile düzeni sağlanır, annenin fiziksel ve ruh sağlığı korunur, bilinçli ve isteyerek dünyaya getirilen çocukların biyopsikososyal yönden daha iyi gelişmeleri sağlanır. Çiftlere doğurganlık bilinci kazandırmak amacıyla sağlık profesyonelleri tarafından eğitimlerin düzenlenmesi, danışmanlık birimlerinin oluşturulması gerekmektedir. Uluslararası kaynaklar incelendiğinde bireylerin doğurganlık bilinçlerinin düşük olduğu görülmüştür. Küresel boyutta bir problem olmasına rağmen doğurganlık bilincinin ülkemizdeki durumunu öğrenmek için nitelikli çalışmalara ihtiyaç vardır.

Sonuç ve Öneriler: Doğurganlık bilincinin geliştirilmesi anne çocuk sağlığının, dolayısıyla toplum sağlığının yükseltilmesini sağlayacak güncel bir konudur. Bu amaçla aile planlaması danışmanlığı içerisinde doğurganlık bilincine yer verilmesi ve konuyla ilgili çalışmaların yapılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Doğurganlık bilinci, anne, çocuk, sağlık