Kardiyovasküler Hastalıklar Risk Faktörleri Bilgi Düzeyi (KARRİF-BD) Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliği


ARIKAN İ. , METİNTAŞ S., KALYONCU C., YILDIZ Z.

TURK KARDIYOLOJI DERNEGI ARSIVI-ARCHIVES OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY, vol.37, pp.35-40, 2009 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 37
  • Publication Date: 2009
  • Title of Journal : TURK KARDIYOLOJI DERNEGI ARSIVI-ARCHIVES OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY
  • Page Numbers: pp.35-40