Evaluation of Dentinal Tubule Penetration of NeoMTA Plus in the Presence of EDTA and Etidronic Acid


Kaya Mumcu A., Yaman S.

ADO Klinik Bilimler Dergisi, vol.10, no.1, pp.27-34, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: ADO Klinik Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.27-34
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

Aim: The aim of this study was to evaluate the dentinal tubule penetration of NeoMTA Plus and AH Plus root canal sealers in root canals applied with etidronic acid (HEBP) and Ethylene diamine tetra acetic acid (EDTA) by using Confocal Laser Scanning Microscopy (CLSM).

Material and Methods: The study was performed on 102 extracted human mandibular premolar teeth with single canals. Chemomechanical preparation was done using Ni-Ti rotary files with 2% NaOCl irrigation. The teeth in the study group were evaluated in terms of chelation agents and root canal sealers in six experimental groups: Group 1:HEBP-AH Plus, Group 2:HEBP-NeoMTA Plus, Group 3:EDTA-AH Plus, Group 4:EDTA- NeoMTA Plus, Group 5:Saline-AH Plus, Group 6:Saline-NeoMTA Plus. After the final irrigation, the root canals were obturated with NeoMTA Plus and AH Plus which were mixed with 0.1% Rhodamin B dye. Teeth were sectioned at 1 mm and 5 mm from the apex. The maximum tubule penetration and percentage of penetration values were obtained from the CLSM images and were statistically analyzed using a two-way analysis of variance (ANOVA) with Bonferroni correction (p< 0.05).

Results: In the penetration depth analysis at 1 mm, there was a statistically significant difference between Group 1 and Group 5 (p = 0.017). In 5 mm, Group 5 showed a lower penetration depth than Group 1 and Group 3 (p = 0.005). In 1 mm, Group 5 showed a lower penetration percentage than Group 6 and Group 3 (p=0.030).

Conclusions: The NeoMTA Plus showed better tubule penetration results than the AH Plus and removal of the smear layer increased dentin tubule penetration.

Keywords: CLSM; dentinal tubule penetration; EDTA; etidronic acid; NeoMTA Plus

Amaç: Bu çalışmanın amacı EDTA ve etidronik asit solüsyonları uygulanan kök kanallarında NeoMTA Plus® ve AH Plus® kök kanal patlarının dentin tübül penetrasyonunu konfokal lazer taramalı mikroskop ile incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 102 adet tek köklü, kök gelişimini tamamlamış, insan alt çene premolar dişleri kullanıldı. Kemomekanik preparasyon, 10 ml %2 NaOCl irrigasyonu kullanılarak Ni-Ti döner eğe sistemleri ile yapıldı. Dişler kullanılacak şelasyon ajanları ve kök kanal patlarına göre, her biri 17 örnekten oluşan altı deney grubuna ayrıldı: Grup 1: HEBP- AH Plus®, Grup 2: HEBP-NeoMTA Plus®, Grup 3: EDTA-AH Plus®, Grup 4: EDTA-NeoMTA Plus®, Grup 5: Salin-AH Plus®, Grup 6: Salin-NeoMTA Plus®. Final irrigasyonunun ardından kök kanalları Rhodamin B ile muamele edilmiş NeoMTA Plus® ve AH Plus® kök kanal patları ile tek kon tekniği kullanılarak dolduruldu. Obturasyon işlemlerinden sonra apeksten 1 ve 5 mm mesafeden horizontal yönde kesitler alınıp konfokal lazer taramalı mikroskop ile incelendi. Maksimum tübül penetrasyonu ve penetrasyon yüzdesi değerleri Konfokal lazer mikroskopi (CLSM) görüntülerinden elde edildi. İkili karşılaştırmalarda Bonferroni düzeltmesi ile iki yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak istatistiksel olarak analiz edildi (p< 0.05).

Bulgular: 1 mm’deki penetrasyon derinliği analizinde Grup 1 ve Grup 5 arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır (p=0.017). 5 mm’de Grup 5, Grup 1 ve Grup 3’e göre daha düşük penetrasyon derinliği göstermiştir (p=0.005). 1 mm’de Grup 5, Grup 6 ve Grup 3’ten daha düşük penetrasyon yüzdesi göstermiştir (p=0.030).

Sonuç: Smear tabakasının kaldırılması kök kanal patlarının dentin tübül penetrasyonunu artırmıştır. NeoMTA Plus® kök kanal patı AH Plus®’tan daha yüksek tübül penetrasyon değerleri göstermiştir ve smear tabakasının kaldırılması dentin tübül penetrasyonunu artırmıştır.

Anahtar kelimeler: CLSM; dentin tübül penetrasyonu; EDTA; etidronik asit; NeoMTA Plus