Astımlı Olgularda Karotid Arter Duplex Doppler İnceleme


AKÇAR DEĞİRMENCİ N., KURT E., TOK UMAY S. , KEREN M., ÖZKAN R.

32. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 28 October - 02 November 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey