Astımlı Olgularda Karotid Arter Duplex Doppler İnceleme


AKÇAR DEĞİRMENCİ N., KURT E., TOK UMAY S. , KEREN M., ÖZKAN R.

32. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 28 Ekim - 02 Kasım 2011

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye