Is the Complete Blood Count Parameters Predict Prognosis Before Treatment in Metastatic Gastric Cancer Patients?


Aliustaoğlu M., Ustaalioğlu B., Bilici A., Konya V., Gucun M., Seker M., ...More

Acta Oncologica Turcica, vol.43, no.1, pp.13-18, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 43 Issue: 1
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Acta Oncologica Turcica
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.13-18
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

Is the Complete Blood Count Parameters Predict Prognosis Before Treatment in Metastatic Gastric Cancer Patients?Mehmet ALİUSTAOĞLU1, Başak Bala USTAALİOĞLU ÖVEN2, Ahmet BİLİCİ2, Volkan KONYA1, Murat GÜCÜN1, Mesut ŞEKER2, Mahmut GÜMÜŞ2

1SB Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, İSTANBUL
2SBDr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği,

introduction: Gastric cancer is one of the leading cause of death both in men and women. More than two-thirds of the patients were diagnosed in advanced stage. Metastatic gastric cancer has a poor prognosis with a reiative 5-years-survivai rate of %7. İn the previous reports, hematological parameters including ieukocyte, thrombocyte counts and ratios between them had been used as prognostic indicators in several tumor types. The aim of the current study was to determine vvhether hematological parameters tike neutrophils, iymphocyte or thrombocyte counts and thrombocyte-iymphocyte ratio (TLR), neutrophii-iymphocyte ratio (NLR) before treatment might predict survival in metastatic gastric cancer. Patients and Methods: A total of 112 patients with metastatic gastric cancer treated and followed-up from 2004 to 2008 were anaiyzed. Hematological parameters measured before treatment were obtained from patients chart and evaluated retrospectively. NLR and TLR were calculated from pre-treatment complete blood counts. Correlation betvveen parameters and survival were made by using log-rank and Kaplan-Meier tests. Results: For 112 patients with metastatic gastric cancer, 2-years survival rate and median survival time were 17% and 12 months, respectively. Although thrombocytosis (> 300.000), TLR (> 160), lymphopenia (< 1500), NLR (> 2.56) had been found predict poor survival time, it was not shown statistically significant. Conclusion: İn present study we could not find any significant correlation between survival and hematological parameters in patients with metastatic gastric cancer, hovevver, further studies including larger sample size may be reçuired to clarify the prognostic value of pre-treatment peripheral blood counts.

Keywords: Gastric cancer, platelet, thrombocyte-iymphocyte ratio (TLR), neutrophii-iymphocyte ratio (NLR).


Metastatik Mide Kanserli Hastalarda Tedavi Öncesi Tam Kan Sayımı Parametreleri Prognozu Belirler mi?

Mehmet ALİUSTAOĞLU1, Başak Bala USTAALİOĞLU ÖVEN2, Ahmet BİLİCİ2, Volkan KONYA1, Murat GÜCÜN1, Mesut ŞEKER2, Mahmut GÜMÜŞ2

1SB Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, İSTANBUL
2SBDr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği,

Gastrik kanser, kadın ve erkekte en sık ölüme neden olan kanserlerdendir. Hastaların 2/3 den fazlasına ileri evrede tanı konabilir. Metastatik mide kanserinin beş yıllık sağkalımı %7 civarındadır. Daha önceki çalışmalarda, beyaz küre, trombosit sayısı ve aralarındaki oranlar farklı kanser türlerinde prognostik gösterge olarak kullanılmıştır. Biz çalışmamızda beyaz küre, trombosit sayısı, trombosit/lenfosit oranı (TLO), nötrofil/lenfosit (NLO) oranı gibi hematolojik parametrelerin metastatik mide kanserinde yeri olup olmadığını değerlendirdik. Hastalar ve Yöntem: 2004-2008 yılları arasında tedavi ve takip edilen toplam 112 metastatik mide kanserli hastayı inceledik. Tedaviden önce ölçülen hematolojik parametreleri hasta kartlarından elde ettik. TLO ve LTO tedavi öncesi parametrelerden hesapladık. Parametrelerle sağkalım arasındaki ilişkiyi log-rank ve Kaplan-Meier analizleriyle değerlendirdik. Bulgular: Metastatik mide kanserli 112 hastanın iki yıllık sağkalım oranı ve ortalama sağkalım süresi ayrı ayrı %17 ve 12 aydı. Trombositoz, (> 300.000), TLO (> 160), lenfopeni (< 1500), NLO(> 2.56) kötü sağkalımı predikte etse de istatistiksel olarak anlamlılık saptanmadı. Sonuç: Çalışmamızda, metastatik mide kanserli sağkalım ve hematolojik parametreler arasında istatistiksel olarak anlamlı bağlantı bulamadık, ileride tedavi öncesi he

Anahtar Kelimeler: Gastrik kanser, trombosit, trombosit-lenfosit oranı (TLO), nötrol-lenfosit oranı (NLO).