Akut Koroner Sendromlu Hastalarda D Vitamini Yetersizliği: Bir Pilot Çalışma


KİLİT C., PAŞALI KİLİT T., KOÇAK F. E. , KURTOĞLU Y.

15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2013

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye