Akut Koroner Sendromlu Hastalarda D Vitamini Yetersizliği: Bir Pilot Çalışma


KİLİT C., PAŞALI KİLİT T., KOÇAK F. E. , KURTOĞLU Y.

15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 2 - 06 October 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey