Hemşirelerde Öğrenilmiş Güçlülük İş Doyumu ve Stresle Baş Etme Tarzları İlişkisi


GERDEN ERGENÇ F., ÖZGÜR G.

IV. ULUSLARARASI VIII. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 6 - 09 November 2016

  • Publication Type: Conference Paper