Hemşirelerde Öğrenilmiş Güçlülük İş Doyumu ve Stresle Baş Etme Tarzları İlişkisi


GERDEN ERGENÇ F., ÖZGÜR G.

IV. ULUSLARARASI VIII. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 6 - 09 Kasım 2016

  • Yayın Türü: Bildiri