Sezaryen ameliyatlarında entübasyonda McGrath videolaringoskop standart blade, McGrath X-Blade ve Macintosh laringoskopun karşılaştırması: Prospektif randomize kontrollü çalışma


Creative Commons License

Balaban O., Acar Öztürk A. , Aydın T. , Musmul A.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 52.Ulusal Kongresi (TARK 2018), Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey