Sezaryen ameliyatlarında entübasyonda McGrath videolaringoskop standart blade, McGrath X-Blade ve Macintosh laringoskopun karşılaştırması: Prospektif randomize kontrollü çalışma


BALABAN O., ACAR ÖZTÜRK A. , AYDIN T. , MUSMUL A.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 52.Ulusal Kongresi (TARK 2018), Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye