Kronik hemodiyaliz hastalarında transhepatik kalıcı dializ kateterin etkinliği güvenli ve işlevsel mi


ŞANAL B., NAS Ö. F. , DOĞAN N., KORKMAZ M. , HACIKURT K., YILDIZ A., ...More

11. girişimsel radyoloji yıllık toplantısı, Turkey, 10 - 13 March 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey