SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUK HASTALARDA PRENATAL, NATAL ve POSTNATAL ETİYOLOJİK ETMENLER


Çarkçı M., Günbey C., Özal C., TUNÇDEMİR M., SEYHAN K., ÇANKAYA Ö. , ...More

Uluslararası 4. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, 20 - 22 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text