VAKALARLA KARDİYOLOJİ


Demir M.

AKADEMİSYEN KİTABEVİ, Ankara, 2020

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: AKADEMİSYEN KİTABEVİ
  • City: Ankara
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Kardiyak görüntülemenin yapıtaşı olan ekokardiyografinin tanı ve takip amacıyla kullanımı son yıllarda giderek artmıştır. Transözofageal ekokardiyografi (TÖE) transtorasik ekokardiyografinin (TTE) tamamlayıcısı olarak değerlendirilebilen, özellikle posterior kardiyak yapıların görüntülenmesinde TTE’den daha üstün olan, fakat yarı invaziv olması nedeni ile belirlenmiş endikasyonlarda kullanılan görüntüleme yöntemidir. Sıklıkla güvenli ve komplikasyonu nadir bir işlem olarak bilinmektedir. Ayaktan hastaların TEE komplikasyonları sıklığı %0.2-%0.5, mortalite oranı da %0.01’in altındadır. İntraoperatif yapılan TÖE’lerde, hastaların sıklıkla genel anestezi altında olması, yutma reflekslerinin olmaması, ağrı yanıtı olmaması nedeni ile komplikasyon oranı biraz daha yüksektir (1-4). Kallmeyer ve arkadaşlarının yaptığı tek merkezli çalışmaya, 7200 hasta dahil edilmiş ve intraoperatif TÖE yapılan hastaların komplikasyonları değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre intraoperatif TÖE yapılan hastalarda mortalite %0, morbidite %0.2 olarak tespit edilmiştir (5)