An Adult Onset Still's Disease with Normal Ferritin Level


Erdem M. E., Akın S., Göcek Özal A., Helvacı A., Ertürk S., Tekçe M., ...More

artal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi , vol.25, no.2, pp.147-150, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

An Adult Onset Still's Disease with Normal Ferritin Level

Muhammet Emin Erdem, Seydahmet Akın, Aslı Göcek Özal, Adnan Helvacı, Selahattin Ertürk, Mustafa Tekçe, Mehmet Aliustaoğlu
Dr Lütfi Kırdar Kartal Training And Research Hospital, İnternal Medicinary Clinic, Istanbul

Adult-onset Still's disease is a rare inflammatory disorder of unknown etiology. Its main features are high fever, rash, polyarthralgia, lymphadenopathy, hepatosplenomegaly, leukocytosis and elevated liver enzymes, high erythrocyte sedimentation rate and ferritin. High levels of ferritin are observed in Adult onset Still's Disease, but ferritin levels were normal in our patient. We diagnosed iron deficiency anemia as a result of further evaluation. For this reason, we thought ferritin level was normal. We presented this case because of its rarity in the literature.

Keywords: Adult onset Still’s disease, Ferritin, Iron Deficiency Anemia

Ferritin Düzeyi Normal Olan Erişkin Still Hastalığı Olgusu

Muhammet Emin Erdem, Seydahmet Akın, Aslı Göcek Özal, Adnan Helvacı, Selahattin Ertürk, Mustafa Tekçe, Mehmet Aliustaoğlu
Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Erişkin Still hastalığı, etyolojisi bilinmeyen nadir bir inflamatuar hastalıktır. Başlıca özellikleri yüksek ateş, döküntü, poliartralji, lenfadenopati, hepatosplenomegali, lökositoz ve karaciğer enzim yüksekliği, yüksek eritrosit sedimantasyon hızı ve ferritindir. Tanı diğer etyolojiler ekarte edilerek konulur.Erişkin Still hastalığında ferritin düzeyi yüksektir. Fakat vakamızda ferritin düzeyinin normal sınırlardadır. Yapılan ek tetkiklerde beraberinde derin demir eksikliği anemisi saptandı. Bu nedenle ferritin düzeyinin normal olduğunu düşünüldü. Literatürde nadir olması nedeniyle bu olguyu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Erişkin Still Hastalığı, Ferritin, Demir Eksikliği Anemisi